Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

SIA «Kolkas ūdens»

SIA «Kolkas ūdens»

Reģistrācijas numurs:  LV40003579893

Adrese: «Brigas», Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

Valdes loceklis: Ivo Bordjugs, mob. tel. 29793759

Tālrunis saziņai: 29155184

e-pasts: kolkasudens@inbox.lv

 

Darba laiks: P-Pk. 8.00–16.00

Kases darba laiks:

Pirmdien 8.00–12.00

Otrdien   8.00–12.00

Ceturtdien 13.00–16.00

Pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena ar PVN (EUR)

Ūdens apgāde

1 m³

1,36

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

1 m³

1,42

Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām

1 reize

24,18

Notekūdeņu krājtvertņu izvešana fiziskām personām ārpus Kolkas ciema robežām 1 reize  34,44

Jauns ūdens patēriņa skaitītājs

gab.

13,25

Esošā ūdens skaitītāja maiņa pret jaunu

(skaitītājs, plombēšana)

gab.

15,44

Atkārtota vai ārpus kārtas skaitītāja plombēšana un akta sastādīšana        

gab.

2,19

Īpašnieka skaitītāja nomaiņa un plombēšana

gab.

4,84

Skaitītāja saskrūves        

komplekts

3,39

Pretvārsts

gab.

4,54

Lodveida ventilis

gab.

5,69

Sietiņfiltrs DN-1/2”

gab.

4,76

 

 Dokumenti


Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicēta informācija

1

Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un nefinanšu mērķi

 

2

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

 

3

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

 

4

Kapitālsabiedrības atalgojuma politikas principi, informācija par katra valdes locekļa atalgojumu

Atalgojuma politikas principi

5

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

SIA «Kolkas ūidens» neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

6

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats (atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

 

 

 

-------

7

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats, vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats

2016. gada pārskats

8

Īpašuma struktūra (t. sk. līdzdalība citās sabiedrībās)

SIA «Kolkas ūdens» 100% apmērā ir Dundagas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. SIA «Kolkas ūdens» nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

9

Organizatoriskā struktūra

Valdes loceklis,

Lietvede,

3 operatori.

10

Katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summa un saņēmēji, (ja attiecināms)

 

 

-----------

11

Iepirkumi

-----------

12

Statūti

Statūti

13

Valdes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē tās darbību

Pilnvarojuma līgums

14

Informācija par valdes locekļiem

 

 

15

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 

16

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

1.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);

1.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);

17

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

Dalībnieka lēmums (2020)

Dalībnieku sapulces protokols (2019)

Dalībnieku sapulces protokols (2019, Mazirbe)

Dalībnieku sapulces protokols (2018)

Dalībnieku sapulces protokols (2017)  

18

Kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai