Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Bānīša iela 4, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

E-adrese: socialaisdienests@90009115209

E-pasts: soc@dundaga.lv

Darba laiks:

P.: 8.00–12.00, 13.00–18.00

O.: 8.00–12.00, 13.00–17.00

T.: 8.00–12.00, 12.30–17.00

C.: 8.00–12.00, 13.00–17.00

P.: 8.00–12.00, 12.30.–15.00Darbinieki un pieņemšanas laiki


 


Dace Zeļģe

Sociālā dienesta vadītāja

pienākumu izpildītāja

Bānīša iela 4, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

soc@dundaga.lv,

 

 

 

Ineta Mauriņa

 

 

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Bānīša iela 4, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 12.30–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

 

ineta.maurina@dundaga.lv

63200803, 26618686,

 

Ilze Brūna

 

Sociālās palīdzības organizatore

Bānīša iela 4, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 12.30–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00


ilze.bruna@dundaga.lv
63200803, 26621315,

 

Diāna Teibe

 

Sociālā darbiniece darbā
ar ģimenēm ar bērniem

Bānīša iela 4, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 12.30–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

 

diana.teibe@dundaga.lv

63200803, 26664310, 

 

Dina Ludevika

 

Sociālā darbiniece

Bānīša iela 4, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00


dina.ludevika@dundaga.lv
63200803, 26673376,

«Brigas», Kolka
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 12.30–14.00


26673376 dina.ludevika@dundaga.lv


Iestāde šodien

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  LV90009115209.

Dundagas novada pašvaldības sociālais dienests ir 2009. gadā Dundagas novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Dundagas pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt sociālo palīdzību un sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālais dienests sadarbojas ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem. Svarīgākie sadarbības partneri ir bāriņtiesas speciālisti, ārstniecības personas, pedagogi, citu institūciju sociālā darba speciālisti, policijas pārstāvji. Sociālā dienesta speciālisti savu darbu veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem — likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Dundagas novada sociālajā dienestā strādā:

 • sociālā dienesta vadītājs;
 • sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām;
 • sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem;
 • sociālais darbinieks;
 • sociālās palīdzības organizators;
 • aprūpētājs.

 

Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus pieņem Dundagā, kā arī Kolkā. Apmeklētājus Dundagā, Bānīša ielā 4 pieņem pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–18.00, trešdienās plkst.9.00–12.00 un 12.30–16.00, piektdienās plkst. 9.00–12.00. Kolkas pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem ceturtdienās plkst. 8–14. Ikviens Dundagas novada iedzīvotājs var iepriekš vienoties par tikšanās laiku vai saņemt informāciju, sazinoties pa tālruni 63200803. Informācija atrodama arī Dundagas novada pašvaldības interneta lapā www.dundaga.lv.

Lai saņemtu palīdzību ir jāiesniedz noteikts dokumentu kopums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, sociālā darba speciālisti izvērtē situāciju un lemj par nepieciešamo sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību. 

Dundagas novadā pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstus:

 • pabalstu garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalstu;
 • dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
 • pabalstu veselības aprūpei;
 • pabalstu bērna izglītībai;
 • pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai;
 • pabalstu apbedīšanai;
 • pabalsts krīzes situācijā.

 

Dundagas novadā pašvaldība izmaksā šādus speciālos pabalstus:

 • pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
 • pabalstu personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma;
 • pabalstu daudzbērnu ģimenei;
 • pabalstu atsevišķām sociālajām grupām;
 • pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai personai;
 • pabalstu politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • pabalstu personas nāves gadījumā;
 • pabalstu ģimenēm (laulāto pārim) noteiktu gadu laulības jubilejā.

 

Dundagas novadā pašvaldība nodrošina vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:

 • sociālā darba pakalpojums;
 • aprūpe mājās pakalpojums;
 • higiēnas pakalpojums;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām;
 • sociālā atbalsta pakalpojums;
 • psiholoha pakalpojums;
 • asistenta pakalpojumi.

 

Sociālā dienesta nolikumsNo 2018. gada 1. aprīļa pārtikas un pamata palīdzību varēs saņemt ne tikai trūcīgās un krīzes situācijās nonākušas personas vai ģimenes, bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 €.

Pielikumā Valsts kancelejas sagatavotā infografika par atbalstu. Infografika