Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai! 26.09.2016. plkst. 09.12

Šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot  to energoefektīvu un palīdzot ilglaicīgi saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz pat 50% no mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem tērētām izmaksām apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas var saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.


Izmaiņas autobusa atiešanas laikos un maršrutos 22.08.2016. plkst. 10.59

Ar 1. IX mainīti maršruta mr. 6438 «Talsi–Valdemārpils–Dundaga–Talsi» atiešanas laiki un tiek atklāti jauni autobusa reisi no Kolkas uz Talsiem.


Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecību 18.08.2016. plkst. 16.23

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 8. VI ir pieņēmis lēmumu nr. 170 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecībai.

1. VIII Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, plkst. 18.00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Papildus atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti 01.08.2016. plkst. 10.52

Novada domes 28. VII sēdē lēma par papildus finansējuma piešķiršanu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Atkārtotā projektu konkursā bija pieteikušies trīs pretendenti, no kuriem ar kopējo 1618,24 € finansējumu atbalstīja visus.


Detālplānojuma «Krūmiņi» apstiprināšana 22.07.2016. plkst. 10.05

Dundagas novada dome 16. VII ir pieņēmusi lēmumu nr. 148 (protokols nr. 8) «Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» apstiprināšanu».


Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana 20.07.2016. plkst. 16.27

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 8. VI ir pieņēmis lēmumu nr. 170 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecībai.

1. VIII Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, plkst. 18.00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkurss 04.07.2016. plkst. 12.00

Vēl tikai mēnesi skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkursam «Skaistākā lauku saimniecība 2016». Pieteikties cīņai par 2016.gada skaistākās saimniecības titulu un galveno balvu – ceļojumu uz Berlīnes Zaļo nedēļu, kā arī cīņai par «Labākās jaunās saimniecības 2016» titulu un «Straumēnu gara mantinieku 2016» titulu var līdz šī gada 31.VII, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.


Pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats 22.06.2016. plkst. 11.00

Novada domes 16.06.2016. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats.

Ikgadējā pārskatā sabiedrībai par pašvaldības darbu atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, padarītajiem darbiem 2015. gadā un plānoto darbību 2016. gadā.


Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 31.05.2016. plkst. 10.20

Dundagas novada pašvaldība no 1. VI līdz 21. VI izsludina papildu pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Ņemot vērā, ka šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 €, bet līdz šim pašvaldība ir atbalstījusi četrus projektus par 3252,65 €, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kurām līdz šim finansējums nav piešķirts, var iesniegt savus projektus. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.


Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti 30.05.2016. plkst. 16.27

Novada domes 27. V sēdē skatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Šogad projektu konkursā bija pieteikušies seši pretendenti, no kuriem ar kopējo 3252,65 € finansējumu atbalstīja četrus.


Detālplānojuma «Krūmiņi» sanāksme 25.04.2016. plkst. 09.53

9. V plkst. 13.00 Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus par nekustamā īpašuma «Krūmiņi» detālplānojuma projektu.


Iznomā nekustamā īpašuma daļas Saules ielā 16, Dundagā 13.04.2016. plkst. 16.20

Dundagas novada pašvaldība saskaņā ar novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu nr. 20 «Par zemes gabala Saules ielā 16 iznomāšanu» piedāvā nomai nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 8850 020 0244 daļas 1, 2, 3, 4, 6 un 7 Saules ielā 16, Dundagā, kuras paredzēts izmantot rūpnieciskai apbūvei.


1 ... 5 6 7 ... 13