Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi 12.12.2016. plkst. 08.33

2. XII stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 751 «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi».

Tie nosaka Slīteres nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, meža apsaimniekošanas plāna saturu, tā izstrādes un apstiprināšanas kārtību, nacionālā parka teritorijas apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību, kā arī nacionālā parka teritorijā esošos dabas pieminekļus, to aizsardzības un izmantošanas kārtību.


Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības 03.11.2016. plkst. 17.19

Projektā «Kurzeme visiem» septembrī sāk izvērtēt individuālās vajadzības un izstrādāt atbalsta plānus Kurzemes pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir I vai II grupas invaliditāte, lai palielinātu viņu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.


Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda 02.11.2016. plkst. 14.54

Noslēdzies Kolkas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņas pirmais posms.


Informatīvā tikšanās vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti 31.10.2016. plkst. 10.01

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta «Kurzeme visiem» bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus var saņemt, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos 9. XI  plkst. 18.00 Ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» telpās Talsos, Baznīcas laukumā 5 a.


Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā 25.10.2016. plkst. 14.29

Dundagas novada atbalsta biedrības iesniegtais projekts If Drošības fonda projektu konkursā iekļuvis labāko vienpadsmit projektu starpā. No Kurzemes finālā vēl tikai iekļuvis arī Kuldīgas biedrības «Grants 29» projekts. Līdz 6. XI ikviens atbalstītājs var balsot par projektiem, jo trīs visvairāk balsis ieguvušie projektu iesniedzēji katrs iegūs 1000 eiro tā īstenošanai.


Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai! 26.09.2016. plkst. 09.12

Šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās palīdzību iespējams renovēt māju, padarot  to energoefektīvu un palīdzot ilglaicīgi saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz pat 50% no mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem tērētām izmaksām apmaksās valsts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas var saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.


Izmaiņas autobusa atiešanas laikos un maršrutos 22.08.2016. plkst. 10.59

Ar 1. IX mainīti maršruta mr. 6438 «Talsi–Valdemārpils–Dundaga–Talsi» atiešanas laiki un tiek atklāti jauni autobusa reisi no Kolkas uz Talsiem.


Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecību 18.08.2016. plkst. 16.23

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 8. VI ir pieņēmis lēmumu nr. 170 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecībai.

1. VIII Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, plkst. 18.00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Papildus atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti 01.08.2016. plkst. 10.52

Novada domes 28. VII sēdē lēma par papildus finansējuma piešķiršanu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Atkārtotā projektu konkursā bija pieteikušies trīs pretendenti, no kuriem ar kopējo 1618,24 € finansējumu atbalstīja visus.


Detālplānojuma «Krūmiņi» apstiprināšana 22.07.2016. plkst. 10.05

Dundagas novada dome 16. VII ir pieņēmusi lēmumu nr. 148 (protokols nr. 8) «Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» apstiprināšanu».


Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana 20.07.2016. plkst. 16.27

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 8. VI ir pieņēmis lēmumu nr. 170 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecībai.

1. VIII Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, plkst. 18.00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.


Skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkurss 04.07.2016. plkst. 12.00

Vēl tikai mēnesi skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkursam «Skaistākā lauku saimniecība 2016». Pieteikties cīņai par 2016.gada skaistākās saimniecības titulu un galveno balvu – ceļojumu uz Berlīnes Zaļo nedēļu, kā arī cīņai par «Labākās jaunās saimniecības 2016» titulu un «Straumēnu gara mantinieku 2016» titulu var līdz šī gada 31.VII, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.


1 ... 4 5 6 ... 12