Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 03.03.2015. plkst. 16.33

Dundagas novada domes 26. II sēdē apstiprināja jauno projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» nolikumu, tam paredzētos līdzekļus un vērtēšanas komisijas sastāvu.


Slīteres nacionālajam parkam jauns likums 20.02.2015. plkst. 09.59

25. II stājas spēkā jaunais Slīteres nacionālā parka likums. Aicinām iepazīties ar pilnu Slīteres nacionālā parka (SNP) likuma tekstu.

Salīdzināsim veco un jauno likumu, pievēršot uzmanību tiem pantiem, kas varētu interesēt novada iedzīvotājus.


Jauniešu līdzdalība un aktīvas rīcības iespējas vietējā sabiedrībā 13.02.2015. plkst. 15.17

Biedrība «Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija»  19. II  plkst.16.00 Dundagas un apkaimes pagastu jauniešus aicina uz diskusiju Dundagas pils salonā.


Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri 13.02.2015. plkst. 14.57

Pētījumam «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri, uz kuriem aicināti visi, kas ir ieinteresēti sava pagasta attīstībā un gatavi paši mācīties, diskutēt un praktiski darboties un sadarboties.


Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai 13.02.2015. plkst. 14.44

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» un biedrība «Latvijas Zaļā kustība» 20. II plkst. 10.00–13.00 Ugālē, Ugāles pārvaldes 2. stāva zālē aicina uz semināru diskusiju «Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai».


Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai 10.02.2015. plkst. 15.46

Pagājušā gada rudenī izlēmām piedalīties pašvaldības izsludinātajā vietējās iniciatīvas projektu konkursā, kas, apvienojot pašu spēkus un līdzekļus ar pašvaldības piedāvājumu, ļautu labiekārtot un uzlabot sadzīves apstākļus Brīvības ielā 2.


Aicinām uz sarunu! 09.02.2015. plkst. 16.14

14. II plkst. 11.00 Vīdales bibliotēkā laikraksta «Dundadznieks» redakcija aicina uz sarunu iedzīvotājus.

Par avīzi pastāstīs Alnis Auziņš un Diāna Siliņa, ar savu darbu iepazīstinās un uz jautājumiem atbildēs deputāte Gunta Abaja un izpilddirektors Visvaldis Radelis.

Uz tikšanos!


Domes sēde 26.01.2015. plkst. 13.44

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 29. I plkst. 13.00 izsludina domes sēdi nr. 1
un nosaka tās darba kārtību.


Pētījums par Vietējās rīcības grupas stratēģijas izvērtējumu 20.01.2015. plkst. 16.21

Biedrība «Latvijas Lauku Forums» ES ELFLA finansētā projektā uzsāk vietējās rīcības grupas teritorijas pētījumu: «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana».

No 26. līdz 30. I notiks  plānotas diskusijas ar vietējās rīcības grupas teritorijā ietilpstošo pagastu iedzīvotājiem — ieinteresētiem sava pagasta uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu attīstībā un aktīviem Leader projektu īstenotājiem.


Nodoms pagarināt aizliegumu novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus 14.01.2015. plkst. 08.30

Ar Dundagas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmumu nr. 310 (protokols nr.19, 16.§) «Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā» ir nolemts atbalstīt nodomu pagarināt aizliegumu novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, nenosakot tam termiņu.

Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt līdz 2015. gada 21. janvārim novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 vai Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigās», Kolkā, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275.


Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 12.11.2014. plkst. 08.37

Dundagas novada pašvaldība ar 10. XI ir uzsākusi īstenot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumus.

Dundagas novada dome teritorijas plānojuma grozījumus apstiprināja un saistošos noteikumus izdeva 2014. gada 28. VIII domes sēdē, tomēr to īstenošana saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto datumu ir uzsākta tikai tagad.


«Dundagas dīķis» apstiprināts kā oficiāls vietvārds 23.10.2014. plkst. 10.59

Dundagas ciema ūdenskrātuvei ar Dundagas novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu ir piešķirts jauns vietvārds «Dundagas dīķis».

Oficiālo vietvārdu vajadzēja piešķirt lai vienādotu nosaukumu, kas dažādos avotos atšķīrās. Lai arī tā ir viena ūdenskrātuve, piemēram, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras datu bāzē dīķa daļa uz ziemeļiem no tilta uz Pils ielas saucās Dzirnavezers, bet uz dienvidiem — Dundagas parka dīķis.


1 ... 9 10 11 ... 13