Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biedrības

Biedrība «Domesnes»

Adrese: «Valkmaļi», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

E-pasts: domesnes@inbox.lv

Interneta lapa: http://www.domesnes.lv

E-pasts: domesnes@inbox.lv

Reģ. numurs: 50008211171

Reģ. datums: 05.06.2013.

Darbības mērķi:

 • No jūras izskalotā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana;
 • Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana Latvijas un Pasaules kuģniecības vēstures izpētē;
 • Kuģniecības muzeja izveide Kolkā.

Dundagas aprūpes nams «Stacija»

Juridiskā adrese: Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētāja: Dina Ludevika

Telefons: 29194210

E-pasts: dinaludevika@inbox.lv

Reģ. numurs: 50008036031

Reģ. datums: 10.07.1998.

Darbības mērķis: Aprūpēt vientuļos un nespējīgos iedzīvotājus.


Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»

Adrese: Adrese: Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja: Diāna Siliņa

Telefons: 26129213

E-pasts: diana.silina@dundaga.lv

Reģ. numurs: 40008087981

Reģ. datums: 28.01.2005.

Darbības mērķi:

 • radīt drošu uz kristīgajām pamatvērtībām balstītām balstītu vidi bērniem Dundagā, tā veicinot viņu pozitīvu fizisko un garīgo attīstību;
 • veicināt radošo spēju attīstību bērnos, veidojot dažādas bezmaksas interešu grupas;
 • iesaistīt un atbalstīt ģimenes ar bērniem, rīkojot apmācības un pramsju apguvi, lai paaugstinātu socializācijas līmeni;
 • sniegt atbalstu bērnu pilsoniskaš ipratnes veidošanai;
 • pievērst vietējās sabiedrības, valsts un pašvaldības iestāžu uzmanību bērnu problēmām;
 • attīstīt sadarbību ar citām biedrībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību organizācijām.

Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs

Juridiskā adrese: Bērzu iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētāja: Dina Ludevika

Telefons: 29194210

E-pasts: dinaludevika@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008069914

Reģ. datums: 17.09.2002.

Darbības mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu attīstību Dundagas pagastā.


Dundagas Mednieku biedrība

Adrese: Sporta iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Andis Vītols

Telefons: 25522393

E-pasts: dinaludevika@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008016796

Reģ. datums: 08.10.1996.

Darbības mērķis: Biedrības mērķis ir efektīva nomato medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un šos statūtus.


Biedrība «Dundangas Sendienas»

Adrese: Talsu iela 11—9, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētāja: Gundega Lapiņa

Telefons: 26619185

E-pasts: gundegala@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008194132

Reģ. datums: 10.05.2012.

Darbības mērķi:

 • Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos Dundagas novada sabiedriskajā dzīvē;
 • Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, aizstāvot pensionāru un citu Biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu.

 

Dundagas novada atbalsta biedrība

Juridiskā adrese: Pils iela 11A, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV - 3270

Valdes priekšsēdētāja: Tamāra Kaudze

Telefons: 29191969

E-pasts: tkaudze@gmail.com

Interneta lapa: https://www.facebook.com/Dundagas-Novada-Atbalsta-Biedr%C4%ABba-658222034251447/

Reģ. numurs: 40008222309

Reģ. datums: 25.03.2014.

Darbības mērķis: izglītības, kultūras un sporta jomā atbalstāmo aktivitāšu īstenošana un veicināšana Dundagas novadā.


Jauniešu klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: Bērzu iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Dāvis Vērdiņš

Telefons: 22112354

Reģ. numurs: 40008206910

Reģ. datums: 18.03.2013.

Darbības mērķi:

 • Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • Radīt vidi, kurā jaunietis konkrētajā jomā ar neformālās izglītības metodēm var attīstīt savas prasmes un zināšanas, attīstīt savu personību un atrast līdzgaitniekus, draugus;
 • Veicināt jauniešu iekļaušanos vietējā sabiedrībā, popularizējot un attīstot brīvprātīgo darbu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veselīgu, aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Kolkas makšķernieku klubs

Juridiskā adrese: «Brigas», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Oskars Sproģis

Telefons: 29323048

Reģ. numurs: 40008192841

Reģ. datums: 13.04.2012

Darbības mērķi:

 • Veicināt makšķerēšanas sporta attīstību Kolkas pagastā, Dundagas novadā un sadarbību ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām. Latvijas zivju krājumu saglabāšana un atjaunošana;
 • Veicināt ar makšķerēšanu saistītas apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu; Piesaistīt finanšu, materiālos un intelektuālos līdzekļus biedrības interešu sasniegšanai;
 • Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu un pieaugušo brīvā laika pavadīšanai.
 • Aktivizēt sadarbību ar piekrastes zvejniekiem;
 • Veicināt kontaktu dibināšanu ar citām makšķernieku organizācijām Latvijā un ārzemēs;
 • Pārstāvēt makšķernieku kluba un Kolkas intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Kolkas radošā grupa

Juridiskā adrese: «Tautas nams», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Olita Kalna

Telefons: 26424076

Reģ. numurs: 40008122967

Reģ. datums: 18.01.2008

Darbības mērķi:

 • Veicināt kultūrvides attīstību Kolkas pagastā un sadarbību ar citām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Aktivizēt Kolkas pagasta iedzīvotājus, iesaistot pagasta sabiedriskajos procesos, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Kolkas sporta klubs

Juridiskā adrese: «Kristi», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Mārcis Māgurs

Telefons: 29813489

Reģ. numurs: 40008208377

Reģ. datums: 12.04.2013

Darbības mērķi:

 • Veicināt sporta dzīves un aktivitāšu organizēšanu un attīstību Kolkas pagastā;
 • Veicināt dažādu sporta veidu attīstību Kolkas pagastā, radot nepieciešamos apstākļus dažāda veida sporta aktivitātēm, izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi un prasmēm;
 • Rūpēties par Kolkas pagasta prestiža celšanu komandas sporta veidos;
 • Iespēju robežās atbalstīt cita veida atpūtas un izklaides aktivitātes un apkārtējās vides labiekārtošanā Kolkas pagastā.

Kolkas zvejnieki

Juridiskā adrese: «Brigas», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Andris Laukšteins

Telefons: 29394504

Reģ. numurs: 40008223520

Reģ. datums: 23.04.2014.


Līvu (lībiešu) savienība «Līvõd īt»

Juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 11-5

Reģ. numurs: 50008020651

Reģ. datums: 29.10.1993.


Mazirbes draugu kopa

Juridiskā adrese: «Mazirbes Jūrskola», Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.,LV-3275

Lilita Kalnāja

Telefons: 29237185

E-pasts: lilita.kalnaja@gmail.com

Reģ. numurs: 40008221619

Reģ. datums: 07.03.2014.


Mednieku biedrība «Dundagas mednieki»

Juridiskā adrese: «Paijas», Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Andris Freimuts

Telefoni: 63242694, 29421938

E-pasts: dundagasmednieki@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008016936

Reģ. datums: 29.10.1996.

Darbības mērķis: Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana, apmedīšana; medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un statūtus.


Mednieku klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: «Briņķi», Āži, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Telefons: 26590977

Reģ. numurs: 40008030037

Reģ. datums: 04.08.1997.

Darbības mērķi:

 • Medību saimniecības bāzes izveidošana un attīstīšana;
 • Vides aizsardzības un ekoloģisko pasākumu risināšana;
 • Medību sporta popularizēšana un veicināšana;
 • Medību pieredzes un tradīciju popularizēšana, ieviešana un izkopšana;
 • Esošo un topošo mednieku izglītošana, kvalifikācijas celšana;
 • Medību resursu saglabāšana un aizsardzība;
 • Medību atpūtas, medību pakalpojumu organizēšana, attīstīšana;
 • Sadarbība ar citām organizācijām.

Meža īpašnieku biedrība «Dundagas mežaudzes»

Juridiskā adrese: «Matisoni», Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētājs: Pēteris Sāmītis

Telefons: 26598652

Reģ. numurs: 40008079876

Reģ. datums: 27.01.2004.

Darbības mērķis: Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionālā un ilgtspējīgā un nenoplicinātā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.


Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs «Zītars»

Juridiskā adrese: «Bērnudārzs «Rūķītis», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Aija Tarlapa

Telefons: 26607178

E-pasts: aijatarlapa@inbox.lv

Reģ. numurs: 50008122511

Reģ. datums: 08.01.2008.

Darbības mērķi:

 • Radīt labvēlīgus apstākļus bērnu brīvā laika pavadīšanai un vispusīgai attīstībai;
 • Veicināt ģimeņu, skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību.

Biedrība «Randalist»

Juridiskā adrese: Maija iela 8-17, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Veronika Millere

E-pasts: nonika27@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008206319

Reģ. datums: 06.03.2013.

Darbības mērķi:

 • Veicināt kultūras un sabiedrisko dzīvi piekrastes ciemos;
 • Organizēt sociālos atbalsta pasākumus piekrastes ciemos;
 • Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām un pašvaldību;
 • Atbalstīt kultūras un vēstures objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu piekrastes ciemos.

Biedrība «Slīteres Hubertus»

Juridiskā adrese: «Goblejas», Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Juris Janovs

Telefons: 22006039

Reģ. numurs: 40003386554

Reģ. datums: 26.03.1998.


Sporta klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Raitis Kristiņš

Telefons: 25432620

E-pasts: skdundaga@inbox.lv

Interneta lapa: http://www.draugiem.lv/skdundaga

Reģ. numurs: 40008187003

Reģ. datums: 09.12.2011.

Darbības mērķis: Veicināt dažādu komandas (hokejs, futbols, volejbols un u.c.) sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām komandas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām, ievērojot attiecīgos tiesību aktus un biedrības statūtus.


Biedrība «Vigunda»

Juridiskā adrese: «Mazdruvas», Kārļmuiža, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Agrita Bokuma

Telefons: 29406900

E-pasts: fagrokristi@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008202849

Reģ. datums: 17.12.2012.


Biedrība «Visvīdāle»

Juridiskā adrese: «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Santa Nagla

Telefons: 27409287

E-pasts: santa_nagla@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008235873

Reģ. datums: 27.03.2015.


Biedrība «Zaļais novads»

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Alanda Pūliņa

Telefons: 29444395

E-pasts: alanda.pulina@dundaga.lv

Reģ. numurs: 40008072153

Reģ. datums: 22.01.2003.

Darbības mērķis: Veicināt ilgtspējīgu attīstību, samazinot dažādu darbību negatīvo ietekmi uz Ziemeļkurzemes vidi, sekmējot taupīgu saimniekošanu, labvēlīgas sociālās vides veidošanu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanu.


Ziemeļkurzemes biznesa asociācija

Juridiskā adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Gunta Abaja

Telefons: 26194609

E-pasts: zba@dundaga.lv

Interneta lapa: http://www.ziemelkurzeme.lv

Reģ. numurs: 40008049528

Reģ. datums: 17.03.2000.

Darbības mērķi:

 • Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai;
 • Biedrība vienlaicīgi kā partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas.

Biedrība «Ziemeļkurzemes piekraste»

Juridiskā adrese: «Jaunklāvi», Sīkrags, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Rasma Sakne

Telefons: 29469614

Reģ. numurs: 40008121497

Reģ. datums: 30.11.2007.

Darbības mērķi:

 • Veicināt ilgtspējīgu vides attīstību un interešu saskaņotības principu ievērošanu;
 • Saskaņotas iedzīvotāju ekonomiskās un saimnieciskās vajadzības ar dabas aizsardzības prasībām un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu sakārtotā vidē, nodrošinot indivīda pamattiesību ievērošanu;
 • Sadarbība ar citām biedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām iedzīvotāju interešu aizsardzībai un labvēlīgas vides nodrošināšanai.