Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biedrības

 

Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»

Adrese: Adrese: Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Vadītāja: Diāna Siliņa

Telefons: 26129213

E-pasts: diana.silina@dundaga.lv

Reģ. numurs: 40008087981

Reģ. datums: 28.01.2005.

Darbības mērķi:

 • radīt drošu uz kristīgajām pamatvērtībām balstītām balstītu vidi bērniem Dundagā, tā veicinot viņu pozitīvu fizisko un garīgo attīstību;
 • veicināt radošo spēju attīstību bērnos, veidojot dažādas bezmaksas interešu grupas;
 • iesaistīt un atbalstīt ģimenes ar bērniem, rīkojot apmācības un pramsju apguvi, lai paaugstinātu socializācijas līmeni;
 • sniegt atbalstu bērnu pilsoniskaš ipratnes veidošanai;
 • pievērst vietējās sabiedrības, valsts un pašvaldības iestāžu uzmanību bērnu problēmām;
 • attīstīt sadarbību ar citām biedrībām, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību organizācijām.

Dundagas bērnu un jauniešu atbalsta centrs

Juridiskā adrese: Bērzu iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētāja: Dina Ludevika

Telefons: 29194210

E-pasts: dinaludevika@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008069914

Reģ. datums: 17.09.2002.

Darbības mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu attīstību Dundagas pagastā.


Dundagas Mednieku biedrība

Adrese: Sporta iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Andis Vītols

Telefons: 25522393

E-pasts: dinaludevika@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008016796

Reģ. datums: 08.10.1996.

Darbības mērķis: Biedrības mērķis ir efektīva nomato medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un šos statūtus.


Biedrība «Dundangas Sendienas»

Adrese: Talsu iela 11—9, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētāja: Gundega Lapiņa

Telefons: 26619185

E-pasts: gundegala@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008194132

Reģ. datums: 10.05.2012.

Darbības mērķi:

 • Aktivizēt pensionāru iesaistīšanos Dundagas novada sabiedriskajā dzīvē;
 • Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, aizstāvot pensionāru un citu Biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu.

 

Dundagas novada atbalsta biedrība

Juridiskā adrese: Pils iela 11A, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV - 3270

Valdes priekšsēdētāja: Tamāra Kaudze

Telefons: 29191969

E-pasts: tkaudze@gmail.com

Interneta lapa: https://www.facebook.com/Dundagas-Novada-Atbalsta-Biedr%C4%ABba-658222034251447/

Reģ. numurs: 40008222309

Reģ. datums: 25.03.2014.

Darbības mērķis: izglītības, kultūras un sporta jomā atbalstāmo aktivitāšu īstenošana un veicināšana Dundagas novadā.


Jauniešu klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: Bērzu iela 1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Dāvis Vērdiņš

Telefons: 22112354

Reģ. numurs: 40008206910

Reģ. datums: 18.03.2013.

Darbības mērķi:

 • Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • Radīt vidi, kurā jaunietis konkrētajā jomā ar neformālās izglītības metodēm var attīstīt savas prasmes un zināšanas, attīstīt savu personību un atrast līdzgaitniekus, draugus;
 • Veicināt jauniešu iekļaušanos vietējā sabiedrībā, popularizējot un attīstot brīvprātīgo darbu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veselīgu, aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Līvu (lībiešu) savienība «Līvõd īt»

Juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 11-5

Reģ. numurs: 50008020651

Reģ. datums: 29.10.1993.


Mazirbes draugu kopa

Juridiskā adrese: «Mazirbes Jūrskola», Mazirbe, Kolkas pag., Talsu nov.,LV-3275

Lilita Kalnāja

Telefons: 29237185

E-pasts: lilita.kalnaja@gmail.com

Reģ. numurs: 40008221619

Reģ. datums: 07.03.2014.


Mednieku biedrība «Dundagas mednieki»

Juridiskā adrese: «Paijas», Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Andris Freimuts

Telefoni: 63242694, 29421938

E-pasts: dundagasmednieki@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008016936

Reģ. datums: 29.10.1996.

Darbības mērķis: Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana, apmedīšana; medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, ievērojot likumu un statūtus.


Mednieku klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: «Briņķi», Āži, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Telefons: 26590977

Reģ. numurs: 40008030037

Reģ. datums: 04.08.1997.

Darbības mērķi:

 • Medību saimniecības bāzes izveidošana un attīstīšana;
 • Vides aizsardzības un ekoloģisko pasākumu risināšana;
 • Medību sporta popularizēšana un veicināšana;
 • Medību pieredzes un tradīciju popularizēšana, ieviešana un izkopšana;
 • Esošo un topošo mednieku izglītošana, kvalifikācijas celšana;
 • Medību resursu saglabāšana un aizsardzība;
 • Medību atpūtas, medību pakalpojumu organizēšana, attīstīšana;
 • Sadarbība ar citām organizācijām.

Meža īpašnieku biedrība «Dundagas mežaudzes»

Juridiskā adrese: «Matisoni», Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Valdes priekšsēdētājs: Pēteris Sāmītis

Telefons: 26598652

Reģ. numurs: 40008079876

Reģ. datums: 27.01.2004.

Darbības mērķis: Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionālā un ilgtspējīgā un nenoplicinātā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.


Biedrība «Randalist»

Juridiskā adrese: Maija iela 8-17, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Veronika Millere

E-pasts: nonika27@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008206319

Reģ. datums: 06.03.2013.

Darbības mērķi:

 • Veicināt kultūras un sabiedrisko dzīvi piekrastes ciemos;
 • Organizēt sociālos atbalsta pasākumus piekrastes ciemos;
 • Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām un pašvaldību;
 • Atbalstīt kultūras un vēstures objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu piekrastes ciemos.

Biedrība «Slīteres Hubertus»

Juridiskā adrese: «Goblejas», Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Juris Janovs

Telefons: 22006039

Reģ. numurs: 40003386554

Reģ. datums: 26.03.1998.


Sporta klubs «Dundaga»

Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Raitis Kristiņš

Telefons: 25432620

E-pasts: skdundaga@inbox.lv

Interneta lapa: http://www.draugiem.lv/skdundaga

Reģ. numurs: 40008187003

Reģ. datums: 09.12.2011.

Darbības mērķis: Veicināt dažādu komandas (hokejs, futbols, volejbols un u.c.) sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām komandas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām, ievērojot attiecīgos tiesību aktus un biedrības statūtus.


Biedrība «Vigunda»

Juridiskā adrese: «Mazdruvas», Kārļmuiža, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Agrita Bokuma

Telefons: 29406900

E-pasts: fagrokristi@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008202849

Reģ. datums: 17.12.2012.


Biedrība «Visvīdāle»

Juridiskā adrese: «Vīdales skola», Vīdale, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Santa Nagla

Telefons: 27409287

E-pasts: santa_nagla@inbox.lv

Reģ. numurs: 40008235873

Reģ. datums: 27.03.2015.


Biedrība «Zaļais novads»

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Alanda Pūliņa

Telefons: 29444395

E-pasts: alanda.pulina@dundaga.lv

Reģ. numurs: 40008072153

Reģ. datums: 22.01.2003.

Darbības mērķis: Veicināt ilgtspējīgu attīstību, samazinot dažādu darbību negatīvo ietekmi uz Ziemeļkurzemes vidi, sekmējot taupīgu saimniekošanu, labvēlīgas sociālās vides veidošanu, dabas un kultūras vērtību saglabāšanu.


Ziemeļkurzemes biznesa asociācija

Juridiskā adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270

Gunta Abaja

Telefons: 26194609

E-pasts: zba@dundaga.lv

Interneta lapa: http://www.ziemelkurzeme.lv

Reģ. numurs: 40008049528

Reģ. datums: 17.03.2000.

Darbības mērķi:

 • Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai;
 • Biedrība vienlaicīgi kā partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas.