Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Vietējo iniciatīvu projekti

Konkurss

Vietējo iniciatīvu projekti

Projekta iesniegšana

 

Projekta dokumentācija

Lejuplādējamie faili:

Mērķi un uzdevumi

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, risinot dažādus jautājumus, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicinot sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem.

2020. gadā Dundagas novada pašvaldība turpina mudināt iedzīvotājus iesaistīties vides kopšanā un vietējās tautsaimniecības attīstībā, tāpēc pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Tautsaimniecība».

Realizēto projektu kopsavilkums

Projektu kopsavilkums

 

2020. gadā

  • Biedrība «Visvīdale» – Skatuves vietas pilnveidošana Vīdales skolas dārzā – 2. kārta.
  • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze – Kolkas katoļu baznīcas apkārtējās ainavas uzlabošana: dzīvžoga sakopšana un atjaunošana, dekoratīvā kroņa nostiprināšana zvana tornī.
  • Biedrība «Dundangas Sendienas» – Publiska atpūtas un maltītes ieturēšana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā (3. kārta).
  • Kolkas evanģēliski luteriskā draudze – Kļavu vainagu sakopšana un formēšana.
 

2019. gadā

  • Biedrība «Randalist» — Mazirbes speciālās skolas sastāvā esošās būves «Saimniecības ēkas — muzeja» telpu vizuālā tēla uzlabošana.
  • Biedrība «Dundangas Sendienas» — Publiska atpūtas un maltītes ierīkošana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā (2. kārta).
  • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze — Kolkas katoļu baznīcas guļbūves ēkas saglabāšana – koksnes profilaktiska apstrāde pret bojājumiem.
  • Biedrība «Visvīdale» — Jaunu vides objektu izgatavošana un iepriekšējos projektos izveidoto atjaunošana Vīdālē.
 

2017. gadā

  • Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīca — Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīcas grīdas celiņa nomaiņa.
  • Biedrība «Dundangas Sendienas» — Publiska atpūtas un maltītes ierīkošana dabā vietas labiekārtošana dārzkopības sabiedrības «Ievlejas» teritorijā Dundagā (1. kārta).
  • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze — Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II posms.
  • Biedrība «Visvīdale» — Vīdalnieki Latvijas simtgadei.
 

2016. gadā

  • Biedrība «Miers» — Bērnu izrādes Kolkā, Dundagā un Mazirbes Līvu svētkos.
  • Biedrība «Dundagas novada atbalsta biedrība» — Rullē droši!
  • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze — Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I posms.
  • Biedrība «Visvīdale» — Mēs par veselīgu dzīvesveidu Vīdalē!
 

2015. gadā

  • Biedrība «Ēvažu stāvkrasts» — Ēvažu stāvkrasta tūrisma informācijas un infrastruktūras projekts.
  • Biedrība «Dundangas Sendienas» — Krāsu mācības pamati.
  • Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze — Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai.
  • Biedrība «Visvīdale» — Vīdales skolas teritorijas labiekārtošanai, informatīvā stenda uzstādīšanai.
  • Biedrība «Jauniešu klubs Dundaga» — Dundagas brīvās pieejas stadionā pie «Mazās skolas» pieejamo vingrošanas rīku piedāvājuma klāsta paplašināšanai.
 

2014. gadā

  • Biedrība «Randalist» — Informācijas zīmes lībiešu krasta ciemos.
  • Kolkas evaņģēliski luteriskās baznīca — Dzeramā ūdens urbuma izveidošana pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas.
  • Brīvības ielas 2 Dundagā iedzīvotāji — Drošība un sakārtota vide.
  • Uģis Auliks — Ēvažu autostāvvietas sakopšana.
  • Baiba Šuvcāne — Autores Baibas Šuvcānes manuskripta «Sauc par Vaidi mūsu ciemu…» izdošana.

Publikācijas

2020. gads

Pabeigta skatuve Vīdales skolas dārzā 05.10.2020.

Atbalstīti vietējo iniciatīvu projekti 01.10.2020.

Izsludināta projekta konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2. kārta 03.08.2020.

Atbalstīti vietējo iniciatīvu projekti 03.08.2020.

Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 03.04.2020.

2019. gads

Izsludināta pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 27.05.2019.

2017. gads

Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (01.08.2017.)

Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (21.06.2017.)

Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (30.03.2017.)

Domes lēmumi

Dundagas novada domes 23.03.2017. sēdes lēmums nr. 60 (sēdes protokols nr. 3,6. §) «Par projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2017.gadā»

2016. gads

«Mēs par veselīgu dzīvesveidu Vīdalē» (08.11.2016.)

Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda (02.11.2016.)

Dekupāžas izstāde bibliotēkā (11.10.2016.)

Papildus atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti (01.08.2016.)

Jaunas velonovietnes pie vidusskolas (30.06.2016.)

Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (31.05.2016.)

Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti (30.05.2016.)

Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (14.03.2016.)

Domes lēmumi

  • Dundagas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmums nr. 174 (sēdes protokols nr. 9,20. §) «Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā»
  • Dundagas novada domes 26.05.2016. sēdes lēmums nr. 121 (sēdes protokols nr. 6, 5. §) «Par finansējuma piešķiršanu vietējo iniciatīvu projektiem 2016.gadā»

2015. gads

Vīdale rosās! 15.10.2015.

Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne (12.10.2015.)

Šūpoles pie Ēvažu dabas takas (21.09.2015.)

Vīdalē (15.09.2015.)

Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā (03.06.2015.)

Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus (27.04.2015.)

Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»! (07.04.2015.)

Arī šogad izsludinās projektu konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (03.03.2015.)

Domes lēmumi

  • Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums nr. 43 (sēdes protokols nr. 2, 15.§) «Par nolikumu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»»
  • Dundagas novada domes 26.02.2015. sēdes lēmums nr. 44 (sēdes protokols nr. 2, 15.§) «Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu»
  • Dundagas novada domes 28.06.2015. sēdes lēmums Nr.94 (sēdes protokols nr. 5, 11.§) «Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2015.gadā»

2014. gads

Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektu realizācijai 2014. gadā (04.09.2014.)

Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» (02.07.2014.)

Domes lēmumi

  • Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums nr. 208 (sēdes protokols nr. 13, 4.§) «Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai 2014. gadā» 
  • Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums nr. 170 (sēdes protokols nr. 9, 18.§) «Par grozījumiem projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» nolikumā»