Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

UNESCO tūrisms


 Lībiešu krasta grafiskā zīme

 

Projekta nosaukums, fonds, numurs

«Development and promotion of small ethno-cultural regions as tourism destinations – UNESCO tourism»

(Nr. Est-Lat15),

Projekta īstenotāji

 • Etniskās Kultūras Centrs „Suiti”,
 • Dundagas novada pašvaldība,
 • Ventspils novada pašvaldība,
 • Kuldīgas novada pašvaldība,
 • Alsungas novada pašvaldība,
 • LLTA „Lauku ceļotājs”,
 • Setomā Tourism NVO,
 • Kihnu pašvaldība,
 • Kihnu kultūrtelpas fonds,
 • Verskas pašvaldība,
 • nodibinājums Setu institūts

Projekta vadītājs un speciālists

Ilze Šteine

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir radīt jaunus uz mazajām etniskajām kultūrām balstītus tūrisma produktus, kas veicinātu to attīstību un popularizēšanu. Projektā ir iesaistīti četri nelieli etnisko kultūru reģioni – Setomā reģions un Kihnu sala Igaunijā un Suitu zeme un Lībiešu krasts Latvijā.

Īss projekta kopsavilkums

Izstrādāti tūrisma maršruti, radīti jauni tūrisma pakalpojumi, organizēti un iedibināti jauni ikgadējie tūrisma pasākumi. Izstrādāti un izdoti tūrisma materiāli, izstrādāts vienota stila zīmols. Lībiešu kultūrtelpa ir iekļauta Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Turpinās tās pieteikšana pasaules UNESCO mantojuma sarakstā. Iegādāts Lībiešu saieta nama tehniskais aprīkojums, iegādāti un izveidoti iekštelpu un ārtelpu eksponāti. Sarīkoti pieredzes apmaiņas braucieni un mācību semināri tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

Finansējums

Projekta kopējais budžets ir 1 123 547,00 EUR,

no tiem 85% jeb 955 014,95 EUR ir publiskais finansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda.

 

Dundagas novada pašvaldības budžets projekta īstenošanai ir 99 808,00 EUR, no kuriem 85% jeb 84 836,80 ir ERAF finansējums,

15 % jeb 14 971,20 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

Īstenošanas laiks

01.03.2017.— 29.02.2020.

Publicitāte