Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

ERAF 5.5.1

Projekta nosaukums, numurs

«Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība»
Nr. 5.5.1.0/17/I/003

Fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Mērķis

Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē .

Īss projekta kopsavilkums

Projekta ietvaros tika pārbūvēta Dundagas pils, kurā aptuveni 30% no kopējās platības pirms projekta īstenošanas bija sliktā tehniskā stāvoklī, lielākā daļa no  telpas pils pirmajā stāvā. Projekta rezultātā atjaunotas pirmā stāva kultūrtelpas, saglabājot autentisko substanci un atjaunojot arhitektoniskos elementus, kā arī atjaunota ceremoniju zāle ar verandu – skatu platformu, kur notiek laulību reģistrācija. Projekts paredz tādu tradicionālu nozaru popularizēšanu kā vilnas pārstrāde un aušana, radot iespēju piedāvāt Dundagas mājražotāju un amatnieku produkciju ikvienam tūristam.

Kolkas Lībiešu saieta namā projekta ietvaros ir iekārtota ekspozīciju zāle un tūrisma informācijas punkts, konferenču zāle  ar mūsdienīgu aprīkojumu, palīgtelpas un darba telpas

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas:  870 240,51 €.

Publiskais finansējums 486 815,12  €.

Valsts budžeta finansējums 17 749,70 €.

Pašvaldības līdzfinansējums: 365 675,69 €.

Īstenošanas laiks

17.01.2018.–06.05.2021.

Publicitāte

Atrastā Latvija. Spēle, kas ietver vietas no visas Latvijas

Sešdesmit jaunumi tūristiem Latvijas reģionos

Dundagas pilī turpinās būvdarbi 

Dundagas pils pārbūves darbi  

 

 

 

Logotipu ansamblis