Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

ELFLA projekti

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanas instruments, kas atbalsta lauku attīstības stratēģijas un projektus. Tas ir arī viens no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem. ELFLA budžets 2014.–2020. gadam ir apmēram 100 miljardi eiro. Šī nauda tiks tērēta visa minētā perioda laikā, īstenojot lauku attīstības programmas, kas turpināsies līdz 2023. gada beigām.

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Dundagas novada pašvaldība šobrīd īsteno divus lauku grants ceļu pārbūves projektus uzņēmējdarbības attīstībai:

  • «Pašvaldības autoceļa «Mazās darbnīcas–Būdeni» posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā», kurā pārbūvē 3,37 km garu ceļa posmu.
  • «Pašvaldības autoceļa «Kubele – Stirniņi» posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā», kurā pārbūvē 1,313 km garu ceļa posmu. 

Projekta nosaukums, numurs

«Pašvaldības autoceļa «Mazās darbnīcas–Būdeni» posma no 0,00 līdz 3,3 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā»  Nr. 19-08-A00702-000027

Fonds

Lauku atbalsta dienests (ELFLA)

Mērķis

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Dundagas novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiks veikta lauku grants ceļa pārbūve pašvaldības autoceļa «Mazās darbnīcas – Būdeni» posmā no 0,00 km līdz 3,37 km.

Īss projekta kopsavilkums

Projekta ieviešana nodrošinās pašvaldības grants ceļa posma sakārtošanu, kas ir nozīmīgs daudziem lauksaimniecības uzņēmumiem, veicot ikdienas darbību, kā arī tā ir ilgtspējīga investīcija ceļa stāvokļa uzlabošanā, jo ik gadu noslodze pieaug, ko pamatā nodrošina lauksaimniecības tehnikas vienību skaita pieaugums uzņēmumos, kuri izmanto šo ceļa posmu.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 308 208,46 EUR.

Publiskais finansējums 90% (no attiecināmām izmaksām): 271 888,51 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums: 36 319,95 EUR.

Īstenošanas laiks

12.09.2019. – 30.10.2020.

Publicitāte

Turpinās lauku grants ceļu pārbūves darbi 23.07.2020.

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 04.11.2019.

 

Projekta nosaukums, numurs

«Pašvaldības autoceļa «Kubele –  Stirniņi» posma no 3,50 līdz 4,73 km pārbūve Dundagas pagastā, Dundagas novadā» Nr.19-08-A00702-000101

Fonds

Lauku atbalsta dienests (ELFLA)

Mērķis

Ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Dundagas novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiks veikta lauku grants ceļa pārbūve pašvaldības autoceļa pašvaldības autoceļa «Kubele – Stirniņi» posmā no 3,50 līdz 4,73 km.

Īss projekta kopsavilkums

Projekta ieviešana nodrošinās pašvaldības grants ceļa posma sakārtošanu, kas ir nozīmīgs daudziem lauksaimniecības uzņēmumiem, veicot ikdienas darbību, kā arī tā ir ilgtspējīga investīcija ceļa stāvokļa uzlabošanā, jo ik gadu noslodze pieaug, ko pamatā nodrošina lauksaimniecības tehnikas vienību skaita pieaugums uzņēmumos, kuri izmanto šo ceļa posmu.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 100 441,50 EUR

Publiskais finansējums 90% (no attiecināmām izmaksām): 88 111,49 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums: 12 330,01 EUR.

Īstenošanas laiks

01.05.2020.–31.10.2020.

Publicitāte

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Dundagas novadā 2. kārta 25.06.2020.