Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Biedrību īstenotie projekti

Zēņu dīķa teritorijas labiekārtošana

Biedrība: «Kolkas makšķernieku klubs»

Statuss: īstenojams projekts

Laiks: 03.06.2013.– 05.09.2014.

Kopējais finansējums: Ls 12 478,13

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90%, PB — 10%

Zēņu dīķis ir vietējo novada iedzīvotāju un viesu iecienīts atpūtas objekts, kurā makšķerē, pavada brīvo laiku  un atpūšas. Projekta mērķis ir labiekārtot Zēņu dīķa teritoriju, lai to piemērotu Dundagas novada iedzīvotāju un viesu aktīvai atpūtai un patīkamai brīvā laika pavadīšanai.

Projekta rezultātā Zēņu dīķī un tam pieguļošajā teritorijā (kopā 4,3 ha) paveiks šādus darbus:

  • No laukakmeņiem izveidos divas ugunskura vietas ar statīviem zupas katliem un diviem stacionāriem griliem;
  • No šķembām izveidos 12×12 m stāvlaukumu, kura ierīkošanai jānostiprina sānos esošie uzbērumi, kā arī drošības nolūkos ar akmeņiem nostiprinās dīķa krastu gar stāvlaukumu;
  • No impregnētiem koka materiāliem izgatavos un uzstādīs solus, galdus, atkritumu urnas, lapenes, invalīdiem piemērotu tualeti, informācijas stendu, dēļu takas un laipas pāri strautiem, kā arī pāri dīķim.

Kolkas ciema stadiona teritorijas labiekārtošana

Biedrība: «Kolkas sporta klubs»

Statuss: īstenojams projekts

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 01.09.2014.

Kopējais finansējums (LVL): 10539,83

Līdzfinansējuma avots: ES EZF - 90%, PB – 10%

Kolkas ciema stadions ir viena no tām vietām Kolkā, kurā iespējams daudzveidīgi un bez maksas pavadīt brīvo laiku. Stadionā var spēlēt futbolu, pludmales un klasisko volejbolu un citus komandas sporta veidus. Projektā pludmales volejbola laukumu zonā izņems smilti un grunti 0,5 m dziļumā; uz grunts ieklās ģeotekstilu; iebetonēs volejbola stabu ligzdas; iegādās un uzstādīs pludmales volejbola aprīkojumu: tērauda statīvus, sacensību tīklu un antenas ar kabatiņām, laukuma līniju un enkuru komplektu, pārvietojamo pludmales volejbola laukumu, ruporu, telti sacensību rīkošanai; demontēs žogu un uzstādīs jaunu, lai ierobežotu bumbas kustību stadionā.


Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas namā

Biedrība: «Randalist»

Statuss: īstenojams projekts

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 20.08.2014.

Kopējais finansējums (LVL): 19734,96

Līdzfinansējuma avots: ES EZF - 90%, PB – 10%

Projektā rekonstruēs Mazirbes Lībiešu tautas nama telpu otrajā stāvā, koridoru un kāpņu telpu uz otro stāvu. Izremontētajā telpā iekārtos lībiešu sadzīves lietu ekspozīciju.


Multifunkcionāla brīvā laika pavadīšanas laukuma izveide Kolkā

Biedrība: Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu radošās darbības centrs «Zītars»

Statuss: īstenojams projekts

Laiks: 03.06.2013.– 30.05.2014.

Kopējais finansējums: Ls 19999,81

Līdzfinansējuma avots: ES EZF — 90%, PB — 10%

Jau vēsturiski bērnudārza «Rūķītis» teritorijā  vienmēr pulcējušies Kolkas ciema bērni. Paši mazākie kopā ar vecākiem un vecvecākiem rotaļu laukumos, bet jaunākā skolas vecuma bērni un pusaudži sporta laukumā spēlēja futbolu un basketbolu. Projekta mērķis ir izveidot brīvā laika pavadīšanas laukumu ģimenēm.

Projekta īstenošanas vieta ir Kolkas bērnudārza «Rūķītis»  sporta laukums.

Projekta rezultātā  bērnudārza sporta laukumu pārveidos par multifunkcionālu aktīva brīvā laika pavadīšanas vietu ģimenēm ar 2–16 gadus veciem bērniem un senioriem. Projekta īstenošana būs lieliska iespēja Kolkas pagasta iedzīvotājiem interesanti, aktīvi, veselīgi un droši  pavadīt laiku kopā ar bērniem, tā stiprinot ģimeniskās saites un novēršot bērnu traumatismu un agresivitāti. Istenojot šo projektu, Kolkas ciems kļūtu pievilcīgāks jaunajām ģimenēm, izvēloties Kolkas pagastu kā dzīves vietu, un mūsu ciemiņiem, kuri kopā ar ģimeni vēlētos Kolkas ciemā pavadīt atvaļinājumu.


Dundagas aprūpes nams – Stacija telpu labiekārtošana, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Biedrība: «Dundagas aprūpes nams – Stacija»

Statuss: īstenojams projekts

Īstenošanas periods: 03.06.2013. - 31.12.2013.

Kopējais finansējums (LVL): 4289,41

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA - 90%, PB – 10%

Īstenojot projektu tiks izremontēta MK prasībām atbilstoša kāpņu telpa, kas paredz vecā reģipša demontāžu, logu un durvju demontāžu, koka grīdu un kāpņu slīpēšanu, durvju un logu bloku montāžu, metāla karkasa montāžu pie esošajām sienām un griestiem, ģipškartona montāžu sienām un griestos, sienu un griestu špaktelēšanu, sienas un griestu krāsošanu, koka starpsienas apdari ar dēļiem, grīdu un kāpņu krāsošanu, koka margu atjaunošanu. Tiks radīts jauns sociālais pakalpojums  cilvēkiem ar kustību traucējumiem, uzstādot uzbrauktuvi invalīdu ratiņiem 1,2 m platumā un 6,6 m garumā.


Dundagas senioru dzīvespriekam un aktīvai darbībai

Biedrība: «Dundangas Sendienas»

Statuss: paveikts projekts

Īstenošanas periods: 05.07.2012. - 21.08.2013.

Kopējais finansējums (LVL): 6111,27

Līdzfinansējuma avots: ES ELFLA - 90%, PB - 10%

Projekta rezultātā tiek atjaunotas divas telpas Tautas namā, Pils ielā 9, Dundagā. Viena no telpām ir 16 m2, otra  - 30 m2 liela. Ir  nomainītas ārdurvis, grīda, ar reģipsi nolīdzinātas sienas, izremontēti griesti, sakārtots apgaismojums un nokrāsotas sienas. Projekta ietvaros iegādātas dažādas tehnoloģiskas iekārtas - datortehnikas komplekts, multifunkcionāla iekārta, mūzikas centrs, projektors, ekrāns, - sagādātas mēbeles  un aprīkojums biedrības telpām - datora galds un biroja krēsls, plaukti, galds, biroja krēsli un sporta inventārs – nūjošanas nūjas.