Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

LEADER projekti

 
Projektu logotipi

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Dundagas novada pašvaldība ir īstenojusi vairākus projektus plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

LEADER pieejas īstenošana ir paplašināta, piesaistot ne tikai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, bet arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā līmenī.  Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību.

Vairāk informācijas par LEADER pieejas īstenošanu pieejama lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

 

Gājēju tilts uz Kalna dārzu ir uzbūvēts! 27.01.2020.

Būvē tiltiņu uz Kalnadārzu 12.12.2019.

Aptauja par Kalna dārza tiltiņu (papildināts) 11.10.2019.

Īstenots pils pagalma labiekārtošanas projekts  31.05.2018.
Jaunuzsāktie projekti 11.10.2017.
Pieci vietējās rīcības grupas projekti 10.01.2017.
Novada pašvaldībai apstiprināti četri LEADER projekti 06.12.2016.