Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

«Kurzeme visiem»

 

Projekta nosaukums, numurs

Sociālais projekts «Kurzeme visiem» Nr. 9.2.2.1/15/I/004

Fonds/partneri

Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri:

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Mērķis

Palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots

 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
 • speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 

Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Finansējums

8,29 miljoni EUR, no kuriem 85% jeb  € 7,05 miljoni ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 miljoni valsts budžeta līdzfinansējums.

Īstenošanas laiks

01.07.2015.— 31.12.2023.

Publicitāte

Proejkta «Kurzeme visiem» partneru tikšanās 23.09.2021.

Aicinām ģimenes uz bezmaksas vasaras nometni 06.07.2021.

Vasaras nometne «Kurzemes piedzīvojums» 07.06.2021.

Apmācīs saskarsmei ar cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē 01.06.2021.

Projekta «Kurzeme visiem» partneri tiekas ar Tiesībsarga biroja pārstāvjiem 06.04.2021.
Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits 05.03.2021.

Projektā «Kurzeme visiem» izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 15.01.2021.

Buklets par pojekta «Kurzeme visiem» apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem 11.01.2021.

Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem 28.12.2020.
Kurzemes ģimenes tiekas integrējošajā nometnē «Bez aizspriedumiem» 28.09.2020.

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem: Mīts Nr. 8 27.07.2020.

Aicinām ģimenes pieteikties nometnei «Bez aizspriedumiem» 16.07.2020.

Kurzemē ir audzis bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem sniegto pakalpojumu daudzums 16.06.2020.

Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē 21.05.2020.

Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura tracējumiem 18.02.2020.

Ventspilī pārrunā projekta «Kurzeme visiem» aktualitātes 30.01.2020.

Uzsāk vērtēt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresu  17.01.2020.

Izglītojošie pasākumi «Izaugt ģimenē»  02.10.2019.

Aicinām ģimenes uz nometni «Piedzīvojumu akadēmija» 29.07.2019.

Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes 25.06.2019.

Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā «Kurzeme visiem» pieejamos pakalpojumus 02.04.2019.

Projekta «Kurzeme visiem» partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem 29.03.2019.

Vecākus aicina aktīvāk izmantot projekta «Kurzeme visiem» sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 13.02.2019.

Projekta «Kurzeme visiem» dalībnieki iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā 07.11.2018.

«Kurzeme visiem» projekta vadības grupas un partneru tikšanās 22.10.2018.

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns 11.10.2018.

Aicina pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā «Kurzeme visiem» 14.09.2018.

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai 18.06.2018.

Bērnus un vecākus aicina uz līdzfinansētu vasaras nometni 30.05.2018.

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā 21.04.2018.

Bērniem ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem noteiks invaliditāti bez atkārtotas ekspertīzes 15.05.2018.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē 14.05.2018.

Kuldīgā notikusi projekta «Kurzeme visiem» partneru kārtējā tikšanās  16.04.2018.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns nodots saskaņošanai pašvaldībām  06.04.2018.

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem 06.04.2018.

«Atelpas brīža» pakalpojums ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti, tagad arī Kurzemē 28.02.2018.

Atbalsta iespējas ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti 26.02.2018.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi 04.12.2017.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu  08.11.2017.

Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni  08.11.2017.

Diskusija par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē 18.10.2017.

Mazāk zināmie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai 16.10.2017.

Projektā «Kurzeme visiem» 09.10.2017.

Bērnu ar invaliditāti vecākus aicina pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai 28.09.2017.

Notikusi projekta «Kurzeme visiem» 6. projekta partneru tikšanās 11.08.2017.

Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē 03.07.2017.

Paplašinās projekta «Kurzeme visiem» sadarbības partneru loks 15.06.2017.

Projektā «Kurzeme visiem» 23.05.2017.

Noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana 22.05.2017.

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde 12.04.2017.

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde 12.04.2017.

Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus 12.04.2017.

Projektā «Kurzeme visiem» sāk sniegt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus 20.03.2017.

Kurzemē izvērtē personu ar īpašām vajadzībām individuālās vajadzības un izstrādā atbalsta plānus 23.01.2017.

Turpinās pieteikšanās bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei 16.01.2017.

Kurzemē sāk novērtēt individuālās vajadzības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un izstrādā atbalsta plānus 05.12.2016.

Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības 03.11.2016.

Informatīvā tikšanās vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti 31.10.2016.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti 12.09.2016.

Piesakies individuālo vajadzību izvērtēšanai 26.08.2016.

Dundagas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus 08.06.2016.

Plāno jaunus sociālos pakalpojumus un atbalsta iespējas Kurzemē 29.03.2016.

Projekts «Kurzeme visiem» 01.03.2016.

 

Kurzeme visiem logotipu rinda