Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālās rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem pieaugušajiem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām — alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām — atkarīgas pilngadīgas personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 914 «Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus» (turpmāk — noteikumi nr. 914).

Saskaņā ar noteikumiem nr. 914 pilngadīgas personas pakalpojumus var saņemt pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas.

Lai saņemtu pakalpojumu, personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums; 2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu nr. 914 1. pielikumu, kurā norādīta: personas slimības diagnoze; vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; norāde, ka personai nav noteikumu nr. 914 2. pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var  uzņemt remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība); 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli — veidlapa nr. 027/u.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs

Valsts SIA «Slimnīca «Ģintermuiža»», Filozofu iela 69, Jelgava, LV–3008, tel.: 63026690;  http://gintermuiza.sorenna.lv