Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā rehabilitācija politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Kārtību, kādā politiski represētās personas par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 31.03.2009. MK noteikumi nr. 279 «Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem» (turpmāk — MK noteikumi nr. 279).

Lai politiski represētā persona saņemtu pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz: 1) rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu; 2) politiski represētās personas/nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); 3) ģimenes (ārstējošā) ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un to, ka nav medicīnisku kontrindikāciju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes, ja iesniegtie dokumenti un personas statuss atbilst MK noteikumos nr. 279 noteiktajiem kritērijiem, pašvaldības sociālais dienests  lemj par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību personai. Šādā gadījumā lēmumu un personas dokumentus nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015, tel.:  67771041,  67771037,  67767045, fakss: 67769495, e-pasts: siva@sova.gov.lv; www.siva.gov.lv