Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām — alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām — atkarīgi bērni par valsts budžeta līdzekļiem saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka 06.11.2006. MK noteikumi nr. 914 «Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus» (turpmāk — noteikumi nr. 914).

Saskaņā ar noteikumiem nr. 914 bērni pakalpojumus var saņemt pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.

Pakalpojumu saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim vai pārstāvjiem (vecākiem, aizbildnim, bāriņtiesas vai ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājam) pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz: 1) likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums; 2) narkologa atzinums saskaņā ar noteikumu nr. 914 1. pielikumu, kurā norādīta: bērna slimības diagnoze; vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums; norāde, ka bērnam nav noteikumu nr. 914 2. pielikumā minēto kontrindikāciju (alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu atkarību izraisošo vielu intoksikācija vai abstinences sindroms, psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ, personības traucējumi ar dekompensāciju, vidēji smaga un smaga garīga atpalicība, somatiskas saslimšanas, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var uzņemt remisijas stāvoklī), izteikti kustību un koordinācijas traucējumi, sabiedriskā bīstamība); 3) izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa nr. 027/u). SIVA pēc dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un tās darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzējs
VSIA «Straupes narkoloģiskā slimnīca» Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs «Saulrīti», «Saulrīti», Lielstraupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV–4152, tel.:  64134745; http://www.saulriti.lv