Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem

Kārtību, kādā persona, kura atzīta par cilvēku tirdzniecības upuri, saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem, nosaka 31.10.2006. MK noteikumi nr. 889 «Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri» (turpmāk — noteikumi nr. 889).

Pakalpojumus var saņemt, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 1) personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstisku iesniegumu pakalpojumu sniedzējam; 2) izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmumu, ar kuru persona atzīta par cietušo krimināllietā par cilvēku tirdzniecību, vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka persona cietusi cilvēku tirdzniecībā, pakalpojumu sniedzēja personas novērtēšanas protokolu (noteikumu nr. 889 1. pielikums), kurā noteikta personas atbilstība cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem, vai ārvalsts tiesībaizsardzības institūcijas izziņu, ka uzsākts kriminālprocess vai tiek veiktas citas darbības, kas var būt par pamatu tam, lai komisija pieņemtu lēmumu, ka persona atbilst cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem.

Dokumenti jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam — biedrībai «Patvērums «Drošā māja»»,  Lāčplēša iela 29–3, Rīga, LV–1011, tel.:  67898343; http://www.patverums-dm.lv

Ja personai nav izsniegts  minētais izmeklētāja, prokurora vai izmeklēšanas grupas dalībnieka lēmums vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa, tās atbilstību cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem novērtē pakalpojumu sniedzēja izveidota speciālistu komisija noteikumu nr. 889 noteiktajā kārtībā.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.