Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti

Kontakti

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV–2015,tel.: 67767045, e-pasts: registratura@siva.gov.lv.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Pieteikšanās valsts apmaksātai sociālajai rehabilitācijai prioritārā kārtā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu līdz 21 dienai prioritārā kārtā ir tiesības saņemt personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām: 1) ir piešķirts prognozējamas invaliditātes statuss (personas nosūtīšana uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi ir ārstējošā ārsta kompetence, savukārt prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršana ir VDEĀVK kompetence); 2) ārsta izstrādātajā un VDEĀVK apstiprinātajā individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai jāiesniedz personīgi vai pa pastu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, vai savā deklarētās dzīves vietas pašvaldības sociālajā dienestā: iesniegums pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtā; ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par pakalpojumu nepieciešamību prioritārā kārtā (ar norādītu  funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu); VDEĀVK apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija.

SIVA izvērtē saņemtos dokumentus un pozitīva lēmuma gadījumā piešķir personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus prioritārā kārtā.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību  regulē:

 

Pirms braucat uz SIVA
Pirms rehabilitācijas kursa uzsākšanas no ģimenes ārsta jāsaņem izziņa (veidlapa nr. 27/u), kas nedrīkst būt izsniegta agrāk nekā vienu mēnesi pirms rehabilitācijas kursa sākuma!

Ierodoties uz rehabilitāciju
Reģistrējoties SIVA, jāuzrāda: pase; ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa nr. 27/u); statusu apliecinošs VDEĀVK atzinums un individuālais rehabilitācijas plāns; ārvalstniekiem — arī uzturēšanās atļauja.

Valsts neapmaksā uzturēšanās izdevumus, ja uz rehabilitācijas kursu klients atbrauc citos datumos nekā norādīts lēmumā!

Personīgai lietošanai līdzi jāņem: ikdienā nepieciešamie medikamenti visam rehabilitācijas laikam; nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi (piemēram, riteņkrēsls, spieķis, kruķi, ortozes); higiēnas piederumi (piemēram, zobu pasta, zobu suka, šampūns); ikdienas drēbes, apavi; sporta tērps un apavi nodarbībām iekštelpās un ārā; baseinam — peldkostīms, peldcepure, gumijas čības, dvielis.

 Papildinformācija par rehabilitācijas pakalpojumiem SIVA: ārstniecības personām un sociālajiem darbiniekiem pa tel.  67771014  vai  67771013; sociālās rehabilitācijas pakalpojuma potenciālajiem saņēmējiem par uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reģistrā par valsts budžeta līdzekļiem pa tel. 67771034 .