Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem.

Pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 21.04.2008. MK noteikumi nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība» (turpmāk — noteikumi nr. 288).

Lai saņemtu pakalpojumus, bērna likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības, kuraā reģistrēta bērna dzīvesvieta, sociālajā dienestā un iesniedz: 1) iesniegumu,  norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu; 2) ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un to, ka nav medicīnisko kontrindikāciju — plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības; 3) psihiatra atzinumu, par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai (bērnam) ar garīga rakstura traucējumiem (noteikumu nr. 288 1. pielikums); 4) invaliditāti apliecinoša dokumenta (invalīda apliecības) kopiju.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību  normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un  pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji

  • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāle «Rīga», Pāles iela 12, Rīga, LV–1024, tel.: 67520814, fakss: 67522801, e-pasts: info@vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga»  filiāle «Pļavnieki», Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, tel. 67585618, fakss 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāle «Kalkūni», Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449, tel., fakss: 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Liepāja», Apšu iela 3 a, Liepāja, LV–3401, tel.: 63423402, fakss: 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv