Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus no valsts budžeta finansē bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem.

Saskaņā ar 21.04.2008. MK noteikumiem nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība» (http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327) pakalpojumus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izskata to atbilstību normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Ārkārtas gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 1) bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu; 2) policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

SIVA ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotos bērnus uzskaita.

SIVA pēc  dokumentu saņemšanas izskata to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzsāk administratīvo procesu personas lietā un pieņem lēmumu, uzturot pakalpojumu saņēmēju rindu un koordinējot pakalpojumu piešķiršanas procesu.

Pakalpojumu sniedzēji

  • Valsts sociālās aprūpes centrs «Rīga» filiāle «Rīga», Kapseļu iela 31/18, Rīga, LV–1046, tel.: 67615005, fakss: 67613010, e-pasts: riga@vsacriga.gov.lv; www.vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Rīga« filiāle «Pļavnieki», Zebiekstes iela 3, Rīga, LV–1082, tel.: 67585618, fakss: 67585912, e-pasts: plavnieki@vsacriga.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Latgale» filiāle «Kalkūni», Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV–5449, tel./fakss: 65474092; 65440976, e-pasts: kalkuni@vsaclatgale.gov.lv
  • Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāle «Liepāja», Apšu 3 a, Liepāja, LV–3401, tel.: 63423402, fakss: 63484805, e-pasts: kurzeme.liepa.vad@vsackurzeme.gov.lv