Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieškiršana trūcīgām vai maznodrošinātām personām vai ģimenēm

Atbildīgā iestāde

Sociālais dienests

Pakalpojuma apraksts

Nodokļa atvieglojumu piešķir tiem, kam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss. Trūcīgām personām 90 % un maznodrošinātām personām — līdz 90 % no aprēķinātās nodokļa summas par laiku, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam. Atvieglojums attiecas uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās neizmanto saimnieciskajā darbībā.

Saņēmējs

Fiziskas personas, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu).

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Sociālajā dienestā

Saņemšanas veidi

Saņem automātiski pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa iegūšanas

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63200803, soc@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00