Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana represētām personām

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamo īpašumu daļēji izmanto saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokli nesamazina.
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumu, tas jāpieprasa līdz katra taksācijas gada 1. februārim.

Saņēmējs

Fiziska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums «Par nekustamā īpašuma nodokli»

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums,  (lejuplādēt veidlapu).
2. Politiski represētās personas apliecības kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237856, attistibas.nodala@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00