Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes pašvaldībā tiek iesniegts iesniegums un izstrādātais zemes ierīcības projekts. Iesniegumu un zemes ierīcības projektu izskata pašvaldības speciālisti, kas sagatavo lēmuma projektu par ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma vai adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu, kuru iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.505 «Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (lejuplādēt veidlapu).
2. Izstrādātais zemes ierīcības projekts (4 eksemplāri).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00