Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma pamata tiek izvērtēta iesniegumā norādīto koku ciršana saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošiem noteikumiem un sagatavots izpilddirektora lēmums par atļauju vai noraidījumu koku ciršanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu plānotās darbības vietu.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada pašvaldībā

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00