Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00