Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Apraksts

Iesniedzējs iesniedz iesniegumu par īpašuma sadali, norādot atdalāmo zemes gabalu un tam piešķiramo nosaukumu.

Iesniegumu izskata un sagatavo lēmuma projektu par atļauju sadalīt īpašumu, nosaka atdalāmā zemes gabala lietošanas mērķi un nosaukumu. Tos iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemes ierīcības likums

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00