Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz iesnieguma un nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pamata tiek izvērtēta pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamība pašvaldības funkciju īstenošanai.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, piecu darbadienu laikā tiek sagatavota izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai ir nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, pašvaldība 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona, kas pērk vai pārdod nekustamo īpašumu (arī nekustamā īpašuma maiņas un mantošanas gadījumā – nepilsoņiem)

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 «Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem».

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00