Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iesnieguma izskatīšana par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Atbildīgā iestāde

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Pakalpojuma apraksts

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos

Ministru kabineta 02.12.2014. noteikumu Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Fiziskās personas iesnieguma veidlapa

Juridiskās personas iesnieguma veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

20

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bez maksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Kanceleja, Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņemama personīgi, novada domē

Pakalpojuma saņemšana

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, e-pasts

63237857, dome@dundaga.lv

Pakalpojuma darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00