Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Atbildīgā iestāde

Attīstības un plānošanas nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona. Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt Dundagas novada teritorijā reģistrēta nekustamā īpašuma objekta īpašnieks (visi kopīpašnieki), ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs vai īpašnieka pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 «Adresācijas sistēmas noteikumi»
Dundagas novada domes 24.11.2011. lēmums Nr.328 «Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām»

Iesniedzamie dokumenti

1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

   

Kur pieprasīt pakalpojumu

Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63237857, dome@dundaga.lv

Darba laiks

P: 8.00–12.00 un 13.00–18.00; O, T, C: 8.00–12.00 un 13.00–17.00; P: 8.00–15.00