Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bibliotēkas pakalpojumi

Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem

Atbildīgā iestāde

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Pakalpojuma apraksts

Bibliotēku krājuma vienības neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. Ja nepieciešamā krājuma vienība nav konkrētās bibliotēkas krājumā, tad to pasūta un saņem starpbibliotēku abonementa vai starptautiskā starpbibliotēku abonementa kārtībā.

Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Bibliotēkā publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus izmanto bibliotēkas noteiktajā kārtībā.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bibliotēku likums
Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Nepieciešamie dokumenti

Sākot ar 16 gadu vecumu pirmo reizi pierakstoties bibliotēkā jābūt līdzi pasei vai citam personu apliecinošam dokumentam.

Līdz 16 gadu vecumam bērna vecāki, vecvecāki vai aizbildņi bibliotēkā uz vietas aizpilda galvojumu.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē uz vietas bibliotēkā.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Dundagas novada Centrālā bibliotēka, klātienē.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63232268, 26484194, biblioteka@dundaga.lv

Darba laiks

Darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00