Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kultūras pakalpojumi


Bibliotēkas pakalpojumi

Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem

Atbildīgā iestāde

Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Pakalpojuma apraksts

Bibliotēku krājuma vienības neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. Ja nepieciešamā krājuma vienība nav konkrētās bibliotēkas krājumā, tad to pasūta un saņem starpbibliotēku abonementa vai starptautiskā starpbibliotēku abonementa kārtībā.

Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem.

Bibliotēkā publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus izmanto bibliotēkas noteiktajā kārtībā.

Saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Bibliotēku likums
Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Nepieciešamie dokumenti

Sākot ar 16 gadu vecumu pirmo reizi pierakstoties bibliotēkā jābūt līdzi pasei vai citam personu apliecinošam dokumentam.

Līdz 16 gadu vecumam bērna vecāki, vecvecāki vai aizbildņi bibliotēkā uz vietas aizpilda galvojumu.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē uz vietas bibliotēkā.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Dundagas novada Centrālā bibliotēka, klātienē.
Attālināti – pa epastu vai telefoniski.

Vieta

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts

63232268, 26484194, biblioteka@dundaga.lv

Darba laiks

Darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00

Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Kubalu skolas sētas un tās apbūves apskate muzeja darbinieka pavadībā. Skolas sētas vēstures un etnogrāfisko vērtību iepazīšana. Gida stāstījums.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši: ierodoties muzejā un pieprasot pakalpojumu, iepriekšēja pieteikuma gadījumā - ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

No 1. maija līdz 31.oktobrim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās

Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Muzeja darbinieki konsultē vai sagatavo rakstisku uzziņu par muzeja krājumu. Muzeja krājums satur dokumentus un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsturi, iedzīves priekšmetus un darba rīkus apvidus zemnieka sētās (19.gs. beigas – 20.gs. 30.gadi)

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši: ierodoties muzejā un pieprasot pakalpojumu, iepriekšēja pieteikuma gadījumā - ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kubalu skolas-muzeja krājuma izmantošana

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Muzeja krājums pieejams (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gan ekspozīcijās, gan izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši: ierodoties muzejā un pieprasot pakalpojumu, iepriekšēja pieteikuma gadījumā - ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kubalu skolas-muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Skolas ēkā esošo ekspozīciju (klases, skursteņnama, Ernesta Dinsberga memoriālā dzīvokļa) un izstāžu apskate gida pavadībā (individuāli un grupu apmeklējumi

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši: ierodoties muzejā un pieprasot pakalpojumu, iepriekšēja pieteikuma gadījumā - ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

No 1. maija līdz 31.oktobrim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās

Tematisku ekskursiju vadīšana

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Muzejs veic tā misijai atbilstošu tematisku izziņas materiālu apkopošanu un ekskursiju vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja – Dundagas novada teritorijā.

Muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iepriekš piesakot un saskaņojot saņemšanas laiku ar pakalpojuma sniedzēju

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

No 1. maija līdz 31.oktobrim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās

Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisko lekciju sagatavošana un vadīšana izmantojot muzeja krājumos esošos materiālus un lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iepriekš piesakot un saskaņojot saņemšanas laiku ar pakalpojuma sniedzēju

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Pakalpojums saņemams Muzejā vai citā adresē, par kuru saņēmējs vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju (Muzeja darbinieka transporta izmaksas sedz Pakalpojuma saņēmējs)

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi

Atbildīgā iestāde

Kubalu skola - muzejs

Pakalpojuma apraksts

Uzziņu avoti: muzeja krājums un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkoppojums

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska un juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nekavējoši: ierodoties muzejā un pieprasot pakalpojumu, iepriekšēja pieteikuma gadījumā - ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā laikā

Maksājumi

Saskaņā ar Dundagas novada domes apstiprināto «Kubalu skolas – muzeja pakalpojumu un piedāvāto iespieddarbu cenrādi»

Kā pieprasīt pakalpojumu

Muzejā uz vietas vai iepriekš piesakot (epasts, telefons, autoatbildētājs)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Kubalu skola - muzejs

Vieta

Kubalu skola – muzejs, Saustere, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Tālrunis, epasts, saite uzziņām

63254335, 26332238; kubalmuz@dundaga.lv

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.