Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Atbildīgā iestāde

Kolkas pagasta pārvalde

Pakalpojuma apraksts

Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.
Lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Rīgas jūras līča piekrastē, zvejniekiem nepieciešams noslēgt ar pašvaldību rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, pieprasīt iedalīt no pašvaldībai piešķirtajiem limitiem nepieciešamos zvejas rīkus, samaksāt par tiem nomas maksu.
Kā blakus pakalpojums licencētajiem zvejniekiem ir iespējams saņemt atļauju ar zveju saistītām vajadzībām pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa krasta kāpu aizsargjoslu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zvejniecības likums.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 «Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību».

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums zvejas rīku iedalīšanai.
2. Pase un/vai nekustamā īpašuma īpašumtiesību apliecinošs dokuments, ja persona nav deklarēta Dundagas novadā bet tai šeit pieder nekustamais īpašums.

Saņemšanas termiņš

30 darba dienas

Maksājumi

Bez maksas

Pieprasīšanas veids

Kolkas pagasta pārvadē klātienē, pa epastu vai faksu

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Kolkas pagasta pārvaldē klātienē

Vieta

«Brigas», Kolka, Dundagas novads LV-3275

Tālrunis, epasts

63220548,

Darba laiks

Darba dienās plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00