Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā

Atbildīgā iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.15. bērnus reģistrē divu pakāpju rindās:

1. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, ja bērna un vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta ir deklarēta Dundagas novadā.

2. pakāpes rinda, kurā reģistrē bērnus, kas neatbilst 1. pakāpes rindai.

Bērnu izglītības iestādē pie tās vadītāja vai viņa pilnvarotas personas reģistrē vecāki, aizbildņi, audžuvecāki vai vecāku pilnvarota persona visu kalendāro gadu no bērna dzimšanas brīža līdz skolas vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par uzņemšanu bērnu reģistrācijas rindā (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības vai bērna personas apliecinoša dokumenta kopija ( uzrādot oriģinālu)
3. Pilnvarotai personai — pilnvaras kopija.

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā

Vieta

PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275

Tālrunis, epasts

PII «Kurzemīte» : 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv

Darba laiks

darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00