Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā

Pakalpojuma nosaukums

Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā

Atbildīgā iestāde

Dundagas vidusskola

Pakalpojuma apraksts

Skolā mācās bērni no 1. – 12.klasei.
Skola piedāvā 4 izglītības programmas:
1. Pamatizglītības programma (kods 21011111);
2. Pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811);
3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (kods 31011013).

Pakalpojuma saņēmējs

Pamatskolā tiek uzņemti 7 – 18 gadus veci bērni.
Vidusskolā – jaunieši, kuri ieguvuši pamatizglītību.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums.
Bērnu tiesību aizsardzības likums
02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem».
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 «Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem».
Dundagas vidusskolas nolikums.

Nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas 1.klasē.
2. Iesniegums par uzņemšanu pamatizglītības programmas klasē.
3. Iesniegums par uzņemšanu pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas klasē.
4. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas klasē.
5. Iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātienes) klasē.
Līgums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena

Maksājumi

Bez maksas

Kā pieprasīt pakalpojumu

Klātienē Dundagas vidusskolā

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē Dundagas vidusskolā

Vieta

Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads

Tālrunis, e-pasts

63232192, fakss 63232194, sekretare@skola.dundaga.lv, www.dundaga.lv/skola

Darba laiks

Darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00