Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Vārda un uzvārda ieraksta maiņa

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu

Saņēmējs

Fiziska persona.
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments, jāuzrāda oriģināls.
Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu, jāiesniedz oriģināls.
Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai, jāiesniedz oriģināls.
Fotogrāfija 4,5×3,5 cm, jāiesniedz oriģināls.
Kvīts par valsts nodevas samaksu, jāiesniedz oriģināls.

Saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu € 71,14  (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē.
Persona, kas vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Korespondence.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00

Konta numurs nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva — Dundagas novada pašvaldībai, reģistrācijas nr. LV90009115209
AS SWEDBANK , bankas kods HABALV22, konts LV72HABA0551025898982