Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Miršanas reģistrēšana

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par personas miršanas faktu nevēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Saņēmējs

Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

 

Nepieciešamie dokumenti

•Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, jāiesniedz oriģināls;
•Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls;
•Mirušās personas pase, jāiesniedz oriģināls;

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

Nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļā paziņo mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c. iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā pasi (ja ir pieejama). Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00