Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Saņēmējs

Fiziska persona:
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu — jāiesniedz oriģināls;
2) vecāki uzrāda personu apliecinošus dokumentus.

Ja bērna vecāki laulībā nesastāv.

  • Paternitātes atzīšana notiek bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu rakstisku iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstumi.
  • Trīspusējs iesniegums — bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopējs paternitātes atzīšanas iesniegums.
  • Iesniegumu par paternitātes atzīšanu var iesniegt arī pirms bērna dzimšanas, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta.


Ja līdz dzimšanas reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta, ieraksta ziņas tikai par māti, ailē par tēvu ievelkot svītru.

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē.
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, ierodoties vienam vai abiem bērna vecākiem. Ja bērna vecākiem laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, piesakot bērna dzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene.
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00