Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana

Atbildīgā iestāde

Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma apraksts

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā

Saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem

Nepieciešamie dokumenti

Baznīcas paziņojums par noslēgto laulību

Saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma maksa

Nav

Administratīvais process

Ir

Kur pieprasīt pakalpojumu

Klātienē. Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis iesniedz rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību dzimtsarakstu nodaļai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienē. Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību iekļauj vienotajā civilstāvokļa aktu  reģistrā

Vieta

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270

Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks

Pirmdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–18.00
Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 8.00–12.00
Piektdien plkst. 8.00–12.00