Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv!

 

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa vai izmantojot e-pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv :


 

Maksājumu rekvizīti par civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošām apliecībām:

Valsts Kase
Reģ. Nr.90000050138
Saņēmējs: valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis : Valsts nodeva 7 eiro par (vārds uzvārds) dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecību

  • Izziņas par laika posmu pirms 1910. gada jāpieprasa  Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048.
  • Izziņas par Rīgā sastādītajiem reģistriem par laika posmu no 1921. gada 1. maija jāpieprasa Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 86, Rīgā, LV – 1001, tālr. 67181261.

 ________________________________

Iesniegumu paraugi Word formātā: