Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pārējie

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums

Kapsētu izveidošana un uzturēšana

2010.04.28. saistošie noteikumi nr. 12 «Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi» (konsolidēti 2019.05.15.)

 

Tirdzniecība

22.06.2011. saistošie noteikumi nr. 7 «Par ielu tirdzniecības kārtību Dundagas novadā» (konsolidēti)

Iesniegums ielu tirdzniecībai (saistošo noteikumu pielikums)

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

28.08.2020. saistošie noteikumi nr.7 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā


Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

 

 

24.11.2011. saistošie noteikumi nr. 23 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā» (konsolidēti 23.08.2019.)

Koku ciršana ārpus meža

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Braukšanas izdevumu segšana izglītojamiem

29.09.2011. saistošie noteikumi nr.18 «Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem» (konsolidēti)

Simbolika

29.09.2011. saistošie noteikumi nr.19 «Par Dundagas novada simboliku» (konsolidēti)

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Sabiedriskā kārtība

27.10.2017. saistošie noteikumi nr. 21 Grozījums 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr.11 «Par sabiedrisko kārtību» 
26.09.2013. saistošie noteikumi nr. 22 Grozījumi 26.04.2012. saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 
25.07.2013. saistošie noteikumi nr. 11 Par nekustamo īpašumu kopšanu un uzturēšanu 
28.07.2012. saistošie noteikumi nr. 15 «Grozījumi Dundagas novada domes 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību» 

 

26.04.2012. saistošie noteikumi nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»

 

Detālplānojumi

23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 8_«Par Dundagas novada domes 29.09.2010. saistošo noteikumu nr. 26 «Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierandi», kadastra Nr.8862 006 0002, Dubultvēji», kadastra Nr.8862 006 0030, «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001, «Spuņi», kadastra Nr.8862 006 0031», atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001»