Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Lokālplānojumi

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Dundagas pagastā


Dundagas novada dome 26.11.2015. ir pieņēmusi lēmumu nr. 209 «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Osi wind» vēja parka ierīkošanai» un lēmumu nr. 210 «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene wind» vēja parka ierīkošanai».

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt vietas SIA «Osi wind» un SIA «Valpene wind» vēja parka ierīkošanai, tādejādi veicot grozījumus Dundagas pagasta teritorijas plānojumā.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Dundagas  novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Pils ielā 14, Dundagā, kontaktpersona – Lauris Laicāns, e-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv, telefons: 63237857, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.dundaga.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Lejuplādējamie faili

Paredzētās darbības – Vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecība Dundagas novadā – sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols.

Prezentācija par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecība Dundagas novadā.

Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums nr. 209 15. § «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Osi wind» vēja parka ierīkošanai»

Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmums nr. 210 16. § «Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene wind» vēja parka ierīkošanai»


Saistītie raksti

Notikusi sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja elektrostaciju parku «Oši» un «Valpene» būvniecību 18.08.2016.

Ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšana un sākotnējā sabiedriskā apspriešana 20.07.2016.

Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu 08.01.2016.