Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam ir apstiprināta ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 162 «Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināšanu» (protokols nr. 9, 13.§).

Lejuplādējamie faili


Lēmumi

Lēmuma nr. Pieņemšanas datums Nosaukums
162. 26.06.2014. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu
140. 29.05.2014. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izvērtēšanu
50. 27.02.2014. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu
189. 22.08.2013. Par grozījumiem Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē
29. 28.02.2013. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba uzdevuma precizēšanu
8. 24.01.2013. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Darba grupu
356. 20.12.2012. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm
327. 22.11.2012. Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem
326. 20.11.2012. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna projektu
325. 20.11.2012. Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
274./275./ 276. 25.10.2012. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
188. 28.06.2012. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Saistītie raksti

Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma (01.07.2014.)

Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam (09.04.2014.)

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam un Attīstības programmas 2014.–2020. gadam projektu publiskā apspriešana (10.03.2014.)

Plānošanas darbnīcu rezultāti (07.10.2013.)

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni (04.10.2013.)

Novada plānošanas dokumenta izstrāde (09.09.2013.)