Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Par parādu dzēšanu

2019. gada 1. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 24248,70 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.


Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 67,33 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

 

2017. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 3808,63 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.


Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 15,17 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

 

2017. gada 3. ceturksnī

Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 0,33 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

2016. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 12,08 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

2016. gada 3. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Atbilstoši Civillikuma 705. pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 8,07 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.


Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 105,61 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.


Pēc likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkta un šī panta trešās daļas pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 1,30 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

2015. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 1525,95 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

2015. gada 2. ceturksnī

Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa nosaka, ka pēc likuma 73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesā, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta 1. daļā minētajā gadījumā.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 761,03 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.