Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

 

Administrācija

Domes priekšsēdētājs

Aldis Felts

aldis.felts@dundaga.lv
63237513, 29183090

Izpilddirektore

Janita Vanda Valtere

janita.vanda.valtere@dundaga.lv
63237515,

Juriskonsults  

Ainārs Korulis

ainars.korulis@dundaga.lv

63237512, 26323348

Kancelejas vadītāja

Sandra Kokoreviča

sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850

Sekretāre lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851, 29181093

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

linda.pavlovska-dislere@dundaga.lv

zinas@dundaga.lv

63237511, 26388076

Galvenā grāmatvede

Ilze Pirvite 

ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852

Finansiste

Inga Ralle

inga.ralle@dundaga.lv

63237849

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Dace Kurpniece

dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Saimnieciskais dienests

Vadītājs 

Andris Kojro 

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Saimniecības pārzinis

Guntis Kārklevalks

guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511, 29419195

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Maruta Blūma

maruta.bluma@dundaga.lv
63237857, 28693477

Projektu vadītājs

Diāna Kristiņa

diana.kristina@dundaga.lv

63237857, 25741994

Zemes lietu speciāliste

Iveta Bekmane

iveta.bekmane@dundaga.lv
63237857, 28693477

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Daiga Muceniece

daiga.muceniece@dundaga.lv
63237856, 25446570

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Daina Dēvita 

daina.devita@dundaga.lv
63237854, 20220495

Būvvalde

Vadītāja

Iveta Plato

iveta.plato@dundaga.lv

63237516, 26361772

Būvinspektors

Ringolds Zukulis-Emerbergs

63237516, 26110821

ringolds.zukulis.emerbergs@dundaga.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

 Ginta Pļaviņa

ginta.plavina@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855, 29155450

Pašvaldības policija 

Vadītājs

Jānis Skujiņš

janis.skujins@dundaga.lv
20273535, 63237510

Policijas inspektors

Jānis Simsons

janis.simsons@dundaga.lv
26437575, 63237510

Sociālais dienests

   

Vadītāja p.i.

Ineta Mauriņa

ineta.maurina@dundaga.lv

63200803, 26618686

Sociālie darbinieki

 

Sīkāk skatīt Sociālā dienesta lapā!

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām 

Ineta Mauriņa

26618686

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem 

Diāna Teibe

26664310

Sociālās palīdzības organizatore

Ilze Brūna

26621315

Sociālā darbiniece

Dina Ludevika

26673376

Kolkas pagasta pārvalde

Vadītājs

Aldis Pinkens

63220548

aldis.pinkens@dundaga.lv

Grāmatvede

Eva Frišenfelde

eva.frisenfelde@dundaga.lv
63220551

Lībiešu saieta nama vadītāja

Ilze Iesalniece-Brukinga

ilze.iesalniece-brukinga@dundaga.lv

29402093

Kolkas tautas nama vadītāja

 Ilona Onzule

29420750
ilona.onzule@dundaga.lv

Saimnieciskā dienesta vadītājs 

Ilmārs Gleglu  

29458652

Kultūras pils

Vadītāja

Baiba Dūda

baiba.duda@dundaga.lv
63237860, 29478393

Kultūras darba organizatore

Smaida Šnikvalde 

smaida.snikvalde@dundaga.lv
63237859, 22021270

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Santa Sula

santa.sula@dundaga.lv

63237858, 28018885

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore

Ieva Kristiņa

ieva.kristina@dundaga.lv
63237858,  28018885

Sporta organizators

Edgars Tīfentāls

edgars.tifentals@dundaga.lv

27160889

Kubalu skolas-muzeja vadītājs

Mārcis Tālbergs

marcis.talbergs@dundaga.lv
26332238

Jauniešu mītnes dežuranti

Ruta Bērziņa

ruta.berzina@dundaga.lv
63237859

Tūrisma informācijas centrs 

Tūrisma organizatore

Alanda Pūliņa 

tic@dundaga.lv
63232293, 29444395

Biliotēkas

Dundagas Centrālā bibliotēkas vadītāja

Ruta Emerberga 

biblioteka@dundaga.lv
63232268, 26484194

Vīdales bibliotēkas vadītāja

Santa Nagla

vidale@dundaga.lv
 63254309

Kaļķu bibliotēkas vadītāja

Velga Rozenberga

kalki@dundaga.lv
63200897

Kolkas bibliotēkas vadītāja

Olita Kalna

kolka_bibl@inbox.lv
63276476

Mazirbes bibliotēkas vadītāja

Sniedze Švāģere

mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760

Izglītība

Dundagas vidusskolas direktore

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Kolkas pamatskolas direktore

Antra Laukšteine

kolkapsk@dundaga.lv

26317511

Bērnudārzs «Rūķītis», internāts «Rūķu nams»

 

26316324

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) vadītāja

 Rudīte Baļķīte

bernudarzs@dundaga.lv
63232265, 29245414

Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore

Dace Čodera
 

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

mobilais tālr.: 29543665,

māksla Dundagā 63237863,
mūzika Dundagā 63237864

mūzika Kolkā dzta@inbox.lv, 63220519

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme»

Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens»

Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Agita Vagenmeistere

vspc@dundaga.lv
63232303

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca»

www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html

Personas datu aizsardzības speciālists

 Jānis Kāršenieks

janis.karsenieks@inbox.lv

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašvaldības un tās iestāžu e-adreses

E-adreses ilustrācija

Dundagas novada pašvaldība

_default@90009115209

Bāriņtiesa

barintiesa@90009115209

Dundagas centrālā bibliotēka

biblioteka@90009115209

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

dmms@90009115209

Dundagas vidusskola

dundagasvidusskola@90009115209

Dzimtsarakstu nodaļa

dzimtsaraksti@90009115209

Kolkas pagasta pārvalde

kolka@90009115209

Kolkas pamatskola

kolkaspamatskola@90009115209

Kultūras pils

kulturaspils@90009115209

Pirmskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»

pii@90009115209

 Sociālais dienests

socialaisdienests@90009115209

 

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt arī uz Dundagas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@dundaga.lv