Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Komisijas

Lai nodrošinātu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanu dome no pašvaldības deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Administratīvā  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Madars Burnevics.

Komisijas locekļi: Ineta Mauriņa, Vizma Lagzdiņa, Ivo Bordjugs, Valdis Šleiners, Dzintars Ozols un Ruta Bērziņa.

Administratīvās komisijas nolikums


Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Komisijas vadītājs:

Komisijas locekļi:  Lelde Iesalniece, Ilze Kriķīte, Ingrīda Liepa, Inga Ralle, Ruta Emerberga.

  Apbalvojumu komisijas nolikums


Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldons Zumbergs

Komisijas locekļi: Ringolds Zukulis-Emerbergs, Guntis Kārklevalks, Maruta Blūma

Tiesību akti uz kā pamata darbojas komisija: Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos; Ministru kabineta noteikumi nr. 748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»


Attīstības uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aldis Felts

Komisijas locekļi: Regīna Rūmniece, Maruta Blūma, Evita Laukšteine, Andris Laukšteins, Aigars Zadiņš, Nauris Freimuts Andris Freimuts, Aldis Pinkens un Zane Tālberga.

Nolikums


Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Būvvaldes vadītājs, būvinspektors, pasūtītājs, projektētājs.


Ētikas komisija

Komisijas locekļi: Ivo Kalers, Alberts Neilands, Maruta Šulce un Aldons Zumbergs.

Ētikas kodekss

Nolikums (2014. gads)

2019.02.22. Grozījumi ētikas komisijas nolikumā

 


Iepirkumu  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Janita Vanda Valtere

Komisijas locekļi: Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Iveta Plato un Inga Ralle.

Iepirkumu komisijas nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija

Komisijas locekļi: Santa Sula, Vizma Lagzdiņa.

Nolikums


Kolkas pagasta konsultatīvā ciema valde

Valdes vadītājs: Aldis Tindenovskis

Valdes locekļi: Ingrīda Liepa, Oskars Sproģis, Velta Šteine, Baiba Šuvcāne, Dzintra Tauniņa un Dainis Zvirbulis.

Nolikums


Kubalu skolas-muzeja krājumu komisija

Ona Kaudze, Talsu novada muzeja krājuma glabātāja.

Nolikums


Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aldis Felts, pašvaldības pārstāvis.

Komisijas locekļi:
Guntis Millers, Valsts meža dienesta pārstāvis,
Andris Kovalčuks (aizvietotājs Kaspars Plivna), Lauku atbalsta dienesta pārstāvis,
Aigars Zadiņš, lauksaimnieku apvienīvas Zemnieksu saeimas pārstāvis
Lauris Ķemlers, meža īpašnieku apvienības pārstāvis.

 

28.11.2013. noteikumi «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi» un tā pielikumi

Sēžu protokoli

14.07.2015. sēdes nr. 1 protokols

17.08.2017. sēdes nr. 2 protokols

Iesnieguma veidlapas

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Akti

13.11.2019.  DD-3-31.2/19/1105 Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apsekošanas akts

 

 

 

Medību koordinācijas komisijas nolikums  

 


Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Inga Ralle.

Komisijas locekļi: Guntis Kārklevalks, Jānis Mauriņš.

Nolikums


Projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Maruta Blūma

Komisijas locekļi: Ilze Iesalniece-Brukinga, Andra Grīvāne, Diāna Kristiņa, Iveta Plato.

Par projektu konkursu
 


Sporta  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Arvis Heniņš, Gundega Lapiņa un Ilmārs Gleglu.

Nolikums

Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi 


Starpinstitucionālā sadarbības komisija darbam ar ģimenēm

Komisijas priekšsēdētāja: : Zinta Rozefelde.

Komisijas locekļi: Daina Dēvita, Jānis Simsons, Inese Ūdre, Diāna Teibe, Dinārs Neifelds un Elīza Damberga.

Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm nolikums (konsolidēts 28.11.2019.)


Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisija 

Komisijas locekļi:: Jānis Skujiņš, Ivo Kalers.

Iekšējie noteikumi «Trauksmes celšana»

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 


Vēlēšanu  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ieva Legzdiņa.

Sekretāre: Ilze Pirvite.

Komisijas locekļi: Inga Šmēdiņa, Linda Reimartuse, Jānis Blūmentāls, Andris Freimuts.

Nolikums