Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Komisijas

Lai nodrošinātu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanu dome no pašvaldības deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Administratīvā  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Madars Burnevics.

Komisijas locekļi: Ineta Mauriņa, Vizma Lagzdiņa, Ivo Bordjugs, Valdis Šleiners, Dzintars Ozols un Ruta Bērziņa.

Nolikums


Apbalvojumu piešķiršanas komisiju

Komisijas vadītājs: Ruta Bērziņa.

Komisijas locekļi: Edvīns Zemtiņš, Ilze Kriķīte un Ingrīda Liepa.


Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldons Zumbergs

Komisijas locekļi: Ieva Damberga (sekretāre), Guntis Kārklevalks.

Tiesību akti uz kā pamata darbojas komisija: Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos; MK noteikumi Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»


Attīstības uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

Nolikums


Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Būvvaldes vadītājs, būvinspektors, pasūtītājs, projektētājs.


Ētikas komisija

Komisijas locekļi: Ivo Kalers, Alberts Neilands, Lelde Bēķe, Maruta Šulce  un Aldons Zumbergs.

Ētikas kodekss

Nolikums (2014. gads)

2019.02.22. Grozījumi ētikas komisijas nolikumā

 


Iepirkumu  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Janita Valtere

Komisijas locekļi: Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Iveta Plato.

Nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija

Komisijas locekļi: Santa Sula, Tamāra Kaudze, Vizma Lagzdiņa.

Nolikums


Kolkas pagasta konsultatīvā ciema valde

Valdes vadītājs: Aldis Tindenovskis

Valdes locekļi: Ingrīda Liepa, Oskars Sproģis, Velta Šteine, Baiba Šuvcāne, Dzintra Tauniņa, Dainis Zvirbulis.

Nolikums


Kubalu skolas-muzeja krājumu komisija

Dārta Vidiņa, Kubalu skolas-muzeja vadītāja.

Imants Brusbārdis, vēstures skolotājs.

Ona Kaudze, Talsu novada muzeja krājuma glabātāja.

Nolikums


Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Kārklevalks.

Komisijas locekļi: Lauris Ķemlers, Guntis Millers, Imants Zambergs, Ēriks Bergs, Aigars Zadiņš.

 

28.11.2013. noteikumi «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi» un tā pielikumi

Sēžu protokoli

14.07.2015. sēdes nr. 1 protokols

17.08.2017. sēdes nr. 2 protokols

Iesnieguma veidlapas

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

 

 


Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Rita Langmane.

Sekretāre: Dace Kurpniece.

Komisijas loceklis:

Nolikums


Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Inga Ralle.

Komisijas locekļi: Ieva Damberga, Guntis Kārklevalks, Jānis Mauriņš.

Nolikums


Sporta  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Arvis Heniņš, Gundega Lapiņa, Ilmārs Gleglu.

Nolikums

Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi 


Starpinstitucionālā sadarbības komisija darbam ar ģimenēm

Komisijas priekšsēdētāja: Elīza Damberga.

Komisijas locekļi: Daina Dēvita, Jānis Simsons, Inese Ūdre, Diāna Teibe, Norika Segliņa, Dinārs Neifelds

Nolikums


Vēlēšanu  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ieva Legzdiņa.

Sekretāre: Ilze Pirvite.

Komisijas locekļi: Rita Langmane, Inga Šmēdiņa, Linda Reimartuse, Jānis Blūmentāls, Andris Freimuts.

Nolikums