Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Komisijas

Lai nodrošinātu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanu dome no pašvaldības deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Administratīvā  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Madars Burnevics.

Komisijas locekļi: Ineta Mauriņa, Vizma Lagzdiņa, Ivo Bordjugs, Valdis Šleiners, Dzintars Ozols un Ruta Bērziņa.

Administratīvās komisijas nolikums


Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Komisijas vadītājs:

Komisijas locekļi:  Ilze Kriķīte, Ingrīda Liepa, Inga Ralle, Ruta Emerberga un Rita Langmane

  Apbalvojumu komisijas nolikums


Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldons Zumbergs

Komisijas locekļi: Ieva Damberga (sekretāre), Guntis Kārklevalks un Jurģis Rērihs

Tiesību akti uz kā pamata darbojas komisija: Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos; Ministru kabineta noteikumi nr. 748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»


Attīstības uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aldis Felts

Komisijas locekļi: Regīna Rūmniece, Maruta Blūma, Evita Laukšteine, Andris Laukšteins, Aigars Zadiņš, Nauris Freimuts un Andris Freimuts

Nolikums


Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Būvvaldes vadītājs, būvinspektors, pasūtītājs, projektētājs.


Ētikas komisija

Komisijas locekļi: Ivo Kalers, Alberts Neilands, Maruta Šulce  un Aldons Zumbergs.

Ētikas kodekss

Nolikums (2014. gads)

2019.02.22. Grozījumi ētikas komisijas nolikumā

 


Iepirkumu  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Janita Vanda Valtere

Komisijas locekļi: Andris Kojro, Guntis Kārklevalks, Iveta Plato un Inga Ralle.

Iepirkumu komisijas nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija

Komisijas locekļi: Santa Sula, Tamāra Kaudze, Vizma Lagzdiņa.

Nolikums


Kolkas pagasta konsultatīvā ciema valde

Valdes vadītājs: Aldis Tindenovskis

Valdes locekļi: Ingrīda Liepa, Oskars Sproģis, Velta Šteine, Baiba Šuvcāne, Dzintra Tauniņa un Dainis Zvirbulis.

Nolikums


Kubalu skolas-muzeja krājumu komisija

Dārta Vidiņa, Kubalu skolas-muzeja vadītāja.

Imants Brusbārdis, vēstures skolotājs.

Ona Kaudze, Talsu novada muzeja krājuma glabātāja.

Nolikums


Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

 

28.11.2013. noteikumi «Medību tiesību piešķiršanas noteikumi» un tā pielikumi

Sēžu protokoli

14.07.2015. sēdes nr. 1 protokols

17.08.2017. sēdes nr. 2 protokols

Iesnieguma veidlapas

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem

Akti

13.11.2019.  DD-3-31.2/19/1105 Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apsekošanas akts

 

 

 

Medību koordinācijas komisijas nolikums  

 


Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Rita Langmane.

Sekretāre: Dace Kurpniece.

Komisijas loceklis:

Nolikums


Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Inga Ralle.

Komisijas locekļi: Ieva Damberga, Guntis Kārklevalks, Jānis Mauriņš.

Nolikums


Sporta  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Arvis Heniņš, Gundega Lapiņa un Ilmārs Gleglu.

Nolikums

Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumi 


Starpinstitucionālā sadarbības komisija darbam ar ģimenēm

Komisijas priekšsēdētāja: : Zinta Rozefelde.

Komisijas locekļi: Daina Dēvita, Jānis Simsons, Inese Ūdre, Diāna Teibe, Dinārs Neifelds un Elīza Damberga.

Starpinstitucionālās sadarbības komisija darbam ar riska ģimenēm nolikums (konsolidēts 28.11.2019.)


Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisija 

Komisijas locekļi:: Jānis Skujiņš, Ivo Kalers.

Iekšējie noteikumi «Trauksmes celšana»

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 


Vēlēšanu  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ieva Legzdiņa.

Sekretāre: Ilze Pirvite.

Komisijas locekļi: Rita Langmane, Inga Šmēdiņa, Linda Reimartuse, Jānis Blūmentāls, Andris Freimuts.

Nolikums