Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsoles un noma

Izsola automašīnu 

Pašvaldība 14.08.2020. plkst. 13.00 administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko rakstisku izsoli kustamai mantai – automašīnai HONDA CRV, reģistrācijas Nr.GP4090, šasijas Nr. SHSRE57507U022728, pirmā reģistrācija – 29.06.2007., motora maks. jauda kW– 110, pilna masa – 2050 kg, degvielas tips – benzīns, krāsa – gaiši pelēka, veids – vieglais pasažieru, nobraukums – 287238 km. Tehniskā apskate derīga līdz 07.12.2020. Izsoles sākumcena ir 3600,00 €, tai skaitā PVN, nodrošinājuma summa ir 10% no automašīnas izsoles sākuma cenas – 360,00 €. Pirkuma maksa jāsamaksā līdz 21.08.2020.  

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi «Pieteikums automašīnas rakstiskai izsolei».

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājumā jānorāda maksātājs un mērķis «Automašīnas izsole».

Automašīnu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26563742, darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 
 
Pievienotie faili
  Izsoles noteikumi
  1. pielikums - pieteikuma veidlapa

  3. pielikums — pirkuma līgums


 

Izsola nomas tiesības, nekustamos īpašumus un kustamo mantu 

Dundagas novada pašvaldība 2020. gada 14. augustā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

 

 1. «Baltā skola» dzīvoklis 3, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0528, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām un virtuves, kopējā platība 55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 559/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1520,00 eiro, nodrošinājums – 152,00eiro, otrā izsole plkst. 13.10, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 2. «Baltā skola» dzīvoklis 4, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0526, dzīvokļa īpašums sastāv no četrām telpu grupām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, kopējā platība 63,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 635/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1360,00 eiro, nodrošinājums – 136,00eiro, otrā izsole plkst. 13.20, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 3. «Baltā skola» dzīvoklis 11, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām, pieliekamā un virtuves, kopējā platība 60,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 609/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1280,00 eiro, nodrošinājums – 128,00eiro, otrā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 4. «Dārza iela 4», kadastra numurs 8850 020 0274, sastāv no 0,8597 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0274, atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 50 m attālumā no Pāces upes  un 1,3 km attālumā no Dundagas centra nosacītā cena – 2800,00 eiro, nodrošinājums – 280,00 eiro; astotā izsole plkst. 13.40; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 5. «Jauntūļi», kadastra nr. 8850 024 0010, platība – 0,1447 ha zemes gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā,  nosacītā cena – 4905,00 eiro, nodrošinājums – 490,00 eiro, otrā izsole plkst. 13.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 6. «Liepu iela 5», kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākumcena – 2540,00 eiro, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā ,nodrošinājums – 254,00 eiro, otrā izsole plkst. 14.00,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 7. «Pāces iela 2A»,  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 020 0525, kadastra apzīmējums 8850 020 0487, platība – 0,2761 ha; nosacītā cena – 2400,00 eiro, nodrošinājums – 240,00 eiro; otrā izsole plkst. 14.10; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 8. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,51 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.20. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 200,00 eiro gadā bez PVN 21 %;
 9. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,34 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.30. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 136,00 eiro gadā bez PVN 21 %.
 10. «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr. 15», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0285, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 714/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un sienas skapja ar dzīvokļa kopējo platību 71,4 m2.  Nosacītā cena – 5840,00 eiro, nodrošinājums – 584,00eiro, septītā izsole plkst. 14.40, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;

 

pārdod  mutiskā izsolē nekustamos īpašumus:

 

 1.  «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr.18», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0288, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 706/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un siena skapja, kopējā platība ir 70,60 m2. Nosacītā cena – 7290,00 eiro, nodrošinājums – 729,00eiro, izsoles solis 100,00eiro, otrā izsole plkst. 14.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 2. «Vectūļi - 4», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0509, kas sastāv no vienas istabas 19 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošā 190/2419 domājamās daļas no būves un zemes, atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums – 20,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro, septītā izsole plkst. 15.10,  pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.
 3. «Vectūļi -5», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0508 un pie dzīvokļa piederošā 609/2419 domājamā daļa no būves un zemes, kas sastāv no piecām telpu grupām – virtuves, divām istabām, pieliekamā un gaiteņa, kopējā platība ir 60,9 m2, tas atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 1046,00 eiro, nodrošinājums – 104,60eiro, izsoles solis 50,00eiro, otrā izsole plkst. 15.25,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

un kustamu mantu:

 

traktora piekabe 2PTS 4, reģistrācijas numurs P1472LK, rūpnīcas numurs 22*21944, izlaiduma gads 1979. gads,  pilna masa – 5800 kg, reģistrācijas apliecība Nr. A418966. Nav tehniskā apskate. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums –20,00 eiro, izsoles solis 40,00eiro, pirmā izsole plkst. 15.45, pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.»

 

Izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

 

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no 9:00 līdz 15:00).. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237849.

 

 

 

Pievienotie attēli
 
Pievienotie faili
  01. Baltā skola dzīvoklis 3
  02. Baltā skola dzīvoklis 4
  03. Baltā skola dzīvoklis 11
  04. Dārza iela 4
  05. Jauntūļi
  06. Liepu iela 5
  07. Pāces iela 2A
  08. Saules iela 16 (8016) 0,51 ha
  09. Saules iela 16 (8017) 0,2761 ha
  10. Skolotāju māja 2 dzīvoklis 15
  11. Skolotāju māja 2 dzīvoklis 18
  12. Vectūļi 4. dzīvoklis
  13. Vectūļi 5. dzīvoklis

  14. traktora piekabe 2PTS 4


Automašīnas izsole

Dundagas novada pašvaldība 16.06.2020. plkst. 13.10 administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko rakstisku izsoli kustamai mantai – automašīnai Honda CRV, reģistrācijas nr. GP4090, šasijas nr.  SHSRE57507U022728, pirmā reģistrācija – 29.06.2007., motora maks. jauda – 110 kW, pilna masa – 2050 kg, degvielas tips – benzīns, krāsa – gaiši pelēka, veids – vieglais pasažieru, nobraukums – 287238 km. Tehniskā apskate derīga līdz 07.12.2020.

Izsoles sākumcena ir 4500,00 €, tās skaitā PVN, nodrošinājuma summa ir 10% no automašīnas izsoles sākuma cenas – 450,00 €. Pirkuma maksa jāsamaksā līdz 29.06.2020.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 16.06.2020. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi «Pieteikums automašīnas rakstiskai izsolei».

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājumā jānorāda maksātājs un mērķis «Automašīnas izsole».

Automašīnu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26563742, darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālruni 63237856.

 


 
 
 

Pievienotie faili

 

 


Iznomā nekustamā īpašuma daļu

Dundagas novada pašvaldība 14.05.2020. plkst. 15.45 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko nomas tiesību rakstisku izsoli nekustamajam  īpašumam «Brīvības iela 1a» kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 8850 020 0179, aptuvenā platība 0,2169 ha liela zemes vienība. Izsoles nosacītā nomas maksa 120,00 eiro gadā.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 14.05.2020. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Izsoles laiks un izsoles nosacījumi lasāmi izsoles noteikumos pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma». Jautājumi pa tālr. 63237856. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (zvanīt darba laikā plkst. 9.00–15.00).

   Izsoles noteikumi ar pielikumiem

 


Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles

Dundagas novada pašvaldība 14.05.2020. rīko nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles.


1. Plkst. 16.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nekustamā īpašuma daļai «Laukdārzi», kadastra numurs 8850 025 0035, kadastra apzīmējums 8850 025 0062, aptuvenā platība 3,79 ha liela zemes vienība. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir lauksaimnieciskā darbība. Sākuma nomas maksa ir 180,00 eiro gadā bez PVN 21 %.

2. Plkst. 16.15 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nekustamajam īpašumam «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, aptuvenā platība 0,51 ha liela zemes vienība. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 250,00 eiro gadā bez PVN 21 %.

3. Plkst. 16.45 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nekustamajam īpašumam «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, aptuvenā platība 0,34 ha liela zemes vienība. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 170,00 eiro gadā bez PVN 21 %.

 

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 14.05.2020. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai pa pastu. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (zvanīt darba laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 
 
 

  Izsoles noteikumi ar pielikumiem, Laukdārzi

  Izsoles noteikumi ar pielikumiem, Saules iela 16, 8016

  Izsoles noteikumi ar pielikumiem, Saules iela 16, 8017


 

Pašvaldība atsavina automašīnas piekabi TOM 650 

Dundagas novada pašvaldība 21.05.2020. plkst. 14.10 administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rīko rakstisku izsoli kustamai mantai — automašīnas piekabei TOM650, reģistrācijas numurs D7121, VIN 4974, pirmā reģistrācija – 10.09.2012., pilna masa – 300 kg. Nav tehniskā apskate.

Automašīnas piekabi var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 26563742 (Andris Kojro).

Automašīnas piekabes izsoles nosacītā cena ir 50,00 €, tai skaitā PVN, nodrošinājuma summa ir 10% no automašīnas piekabes izsoles nosacītās cenas – 5,00 €. Pirkuma maksa jāsamaksā līdz 27.05.2020.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 21.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda maksātājs un nodrošinājums par «automašīnas piekabi TOM650, reģistrācijas numurs D7121». Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

Dalies ar šo rakstu:

 

Izsoles noteikumi ar pielikumiem

 


Pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 21.05.2020. administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

 1. «Baltā skola» dzīvoklis 3, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0528, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām un virtuves, kopējā platība 55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 559/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1 900,00 €, nodrošinājums – 190,00€, rakstiska pirmā izsole 21. maijā plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 2. «Baltā skola» dzīvoklis 4, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0526, dzīvokļa īpašums sastāv no četrām telpu grupām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, kopējā platība 63,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 635/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1 700,00 €, nodrošinājums – 170,00€, rakstiska pirmā izsole 21. maijā plkst. 13.25, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 3. «Baltā skola» dzīvoklis 10, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0527, dzīvokļa īpašums sastāv no četrām telpu grupām – divām istabām, virtuves un gaiteņa, kopējā platība 81,1 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 810/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 2 500,00 €, nodrošinājums – 250,00€, rakstiska pirmā izsole 21. maijā plkst. 13.35, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 4. «Baltā skola» dzīvoklis 11, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām, pieliekamā un virtuves, kopējā platība 60,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 609/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1 600,00 €, nodrošinājums – 160,00€, rakstiska pirmā izsole 21. maijā plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 21.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s „Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, kas maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās no  9.00 līdz 15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 
 
Pievienotie faili
  Izsoles noteikumi un tā pielikumi. Baltā skola 3
  Izsoles noteikumi un tā pielikumi. Baltā skola 4
  Izsoles noteikumi un tā pielikumi. Baltā skola 10

  Izsoles noteikumi un tā pielikumi. Baltā skola 11

 


Pārdod nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 08.05.2020. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 1. «Pāces iela 2A»,  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 020 0525, kadastra apzīmējums 8850 020 0487, platība – 0,2761 ha; nosacītā cena – 3000,00 €, nodrošinājums – 300,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.15; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
 2. «Liepu iela 5»  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  kadastra Nr. 8850 020 0211, kadastra apzīmējums 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha; nosacītā cena – 3170,00 €, nodrošinājums – 317,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.25; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
 3. «Jauntūļi»,  Sabdagas, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra nr. 8850 024 0010, kadastra apzīmējums 8850 024 0010; Sastāv no 1447 m2 lielas zemes vienības un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2; nosacītā cena – 6130,00 €, nodrošinājums – 613,00 €; rakstiska pirmā izsole plkst. 13.35; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.
 4. «Lauciņi 1» dzīvoklis 13, Laukmuiža, Dundagas pagasts, Dundagas novads,  kadastra nr. 8850 900 0521; Dzīvokļa īpašums sastāv no divām telpu grupām – istabas un virtuves, kopējā platība 35,90 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 359/4871 domājamās daļas no būves un zemes; nosacītā cena – 1400,00 €, nodrošinājums – 140,00 €; rakstiska trešā izsole plkst. 13.45; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

Rakstiskai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē norādot īpašuma nosaukumu un iesniedzēja vārdu un uzvārdu līdz 08.05.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 90002.

Maksājuma mērķī jānorāda, kas maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu maksā.

Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav.

Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 līdz 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

Pievienotie attēli
 
Pievienotie faili

 

  Izsoles noteikumi Pāces iela 2A ar pielikumiem
  Par nekustamā īpašuma «Pāces ielā 2a» funkcionālo zonējumu un plānoto (atļauto) izmantošanu
  Izsoles noteikumi Liepu iela 5 ar pielikumiem
  Par nekustamā īpašuma «Liepu ielā 5» funkcionālo zonējumu un plānoto (atļauto) izmantošanu
  Izsoles noteikumi Jauntūļi ar pielikumiem
  Izsoles noteikumi Lauciņi 1 dz. 13 ar pielikumiem

 

 

 


Iznomā nekustamā īpašuma daļu 

2020. gada 30. aprīlī plkst. 13.15 paredzētā nekustamā īpašuma «Brīvības iela 1a» daļas nomas tiesību izsole pārcelta uz 2020. gada 14. maiju plkst. 15.45.

Dundagas novada pašvaldība 30.04.2020. plkst. 13.15 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko nomas tiesību rakstisku izsoli nekustamajam īpašumam «Brīvības iela 1a», kadastra numurs 8850 020 0179, kadastra apzīmējums 8850 020 0179, aptuvenā platība ir 0,2169 ha. Izsoles nosacītā nomas maksa — 120,00 € gadā.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 30.04.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Izsoles laiks un izsoles nosacījumi lasāmi izsoles noteikumos pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma». Jautājumi pa tālr. 63237856. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Zvanīt darba laikā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 


  Izsoles noteikumi
  Pieteikums
  Nomas līguma projekts

 


 

Nomas tiesību izsole 

Izsole ir atcelta.
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē nodod zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu «Brīvības iela 1a», kadastra nr. 8850 020 0179 daļas aptuvenā platību – 0,2169 ha.  Sākuma nomas maksa – 120,00 €, neieskaitot PVN. Pārsolīšanas summa jeb solis ir 10 €. Mutiskā pirmā izsole 26.03.2020. plkst. 13.20. Nomas maksa jāsamaksā līdz 15.11.2020.

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no plkst. 8.15 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.


 
Izsoles noteikumi ar pielikumiem
 


Pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Izsole ir atcelta.

Dundagas novada pašvaldība 26.03.2020. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

1. «Liepu iela 5», kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākumcena – 3170,00 €, nodrošinājums – 317,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.40, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
2. «Jauntūļi», kadastra nr. 8850 024 0010, platība – 0,1447 ha zemes gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2, nosacītā cena – 6130,00 €, nodrošinājums – 613,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.


Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 

Dalies ar šo rakstu:

Pievienotie attēli
 
«Mazirbes speciālā internātskola» nomas izsoles rezultāti

 

Dundagas novada dome 24. oktobra sēdē aptiprināja nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» nomas tiesību izsoles rezultātus.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

 


 

Pārdod nekustamo īpašumu

Dundagas novada pašvaldība 19.11.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamo īpašumu «Lauciņi 1» – 13, kadastra nr. 8850 900 0521, platība – 35,90 m2, nosacītā cena – 1700,00 €, nodrošinājums – 170,00 €, mutiska otrā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā.

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 19.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (Reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda «Nodrošinājums par «Lauciņi 1» – 13». Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.


Izsoles noteikumi

 


Pārdod nekustamos īpašumus


Dundagas novada pašvaldība 11.11.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 1.  dzīvokli «Skolotāju māja 2» – 2, Mazirbe, Kolkas pag. kadastra nr. 8862 900 0272, platība – 54,3 m2, nosacītā cena – 6810,00 €, nodrošinājums – 681,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 2. dzīvokli «Skolotāju māja 2» 15, Mazirbe, Kolkas pag. kadastra nr. 8862 900 0285, platība – 71,4 m2, sākuma cena – 7300,00 €, nodrošinājums – 730,00 €, mutiska sestā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 3. dzīvokli «Skolotāju māja 2» 18, Mazirbe, Kolkas pag., kadastra nr. 8862 900 0288, platība – 70,6 m2, nosacītā cena – 9110,00 €, nodrošinājums – 911,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 4. zemi un ēkas «Upes iela 4», Dundaga, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 020 0196, platība – 0,5048 ha, nosacītā cena – 42170,00 €, nodrošinājums – 4217,00 €, rakstiska  trešā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 5. dzīvokli «Vectūļi» dz. 4, Sabdagas, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 900 0509, platība – 19 m2, sākumcena – 200,00 €, nodrošinājums – 20,00 €, mutiska sestā izsole plkst. 14.15, pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā;
 6. zemi «Dārza iela 4»Dundaga, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 020 0274, platība – 0,8597 ha, sākumcena – 3500,00 €, nodrošinājums – 350,00 €, rakstiska septītā izsole plkst. 14.30, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.

 

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 11.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 11.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.