Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Pieņemšanas laiki:

Otrdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00

Trešdien plkst. 8.00–12.00 un 13.00–17.00

Ceturtdien plkst. 8.00–12.00

Norēķinu konti

Dundagas pagasta pārvalde
Reģistrācijas numurs 90009115209

a/s «Swedbank»

bankas kods: HABALV22

konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2

a/s «Citadele banka»

bankas kods: PARXLV22

konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daiga Muceniece

Tālrunis: 63237855, 29149134
E-pasts:  dzimt@dundaga.lv


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums


Sniegtie pakalpojumi

(Sīkāku informāciju skatīt sadaļā Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi!)

Pakalpojumu izmaksas

Maksa par laulības noslēgšanas svinīgu ceremoniju pēc Dundagas novada domes 27.08.2020. lēmuma:

Svinīga laulības reģistrācija:

  • bez muzikālā pavadījuma ar ierakstu mūziku fonā — 20,00* €;
  • Dundagas novada iedzīvotājiem ar muzikālo pavadījumu — 50,00* €, citu pašvaldību iedzīvotājiem — 70,00* €;
  • ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā bez muzikālā pavadījuma, (Pakalpojuma saņēmējs nodrošina transporta izmaksas) — 100,00 €.

 Atvieglojumi:

* laulības noslēdzēji tiek atbrīvoti no minēto maksas pakalpojumu samaksas: 1) 100% apmērā, ja abi laulības slēdzēji ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem;

2) 50% apmērā, ja viens no laulības slēdzējiem ir 1. vai 2. grupas invalīds vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīts par trūcīgu.

 

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv!

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana 

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana 

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Par atkārtoti izsniegtām apliecībām noteikta 7 eiro liela valsts nodeva, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr.906 «Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu».