Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2021. gada iepirkumi un cenu aptaujas

DNPz 2020/43. Tirgus laukuma labiekārtošanas darbi Dundagā

Publicēšanas datums

26.11.2020.

Identifikācijas numurs

DNPz 2020/43

Procedūras veids

Cenu aptauja

Līguma veids

Būvdarbi

Līguma priekšmets

Tirgus laukuma seguma maiņa un labiekārtošanas darbi Pils ielā 3, Dundagā saskaņā ar SIA «Smilšu pilis» sagatavoto paskaidrojuma rakstu un darbu apjomiem

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Instrukcija pretendentam

Pretendenta pieteikums

Darbu apjomi

Paskaidrojuma raksts

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2020. gada 3. decembra plkst. 15.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Andris Kojro,
tālr.: 26563742, e-pasts andris@dundaga.lv.

Atslēgvārdi
cenu aptauja