Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2018. gada iepirkumi

DNP2018/34. Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

07.12.2018.

Identifikācijas numurs DNP2018/34
Līguma priekšmets Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma nolikums (ar grozījumiem)

1. pielikums. Tehniskā specifikācija

2. pielikums. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

3. pielikums. Finanšu piedāvājums

4. pielikums. Apliecinājums par pretendenta pieredzi

5. pielikums. Informācija par līguma izpildi

6. pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums

7. pielikums. Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

8. pielikums. Būvdarbu līguma projekts

Būvprojekts

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 15. janvāris, plkst. 11.00
Kontaktpersona

Izpilddirektore Janita Valtere,

tālruņi: 63237515, 25656165,
e-pasts: janita.valtere@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums Lēmums nr. 6
Lēmuma pieņemšanas datums  11.02.2019.
Noslēgtais līgums

Būvdarbu līgums

Līguma pielikumi

Līguma pielikumi (turpinājums)

 

Jautājums un atbilde

 

Jautājums: Lūdzu precizēt iepirkuma nolikuma 6.8. punktu — nav precīzi saprotamas šī punkta prasības. Ir nepieciešams tikai atbildīgais (ēku) būvdarbu vadītājs, kuram pieredzes objektā ir veikti sekojošie darbi: ŪK ieskaitot UAS, AVK, ESS, EL izbūves darbi, vai  ir nepieciešami uzskaitīto jomu speciālisti un atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes prasībās iztrūkst teksts par objektā veikto darbu veidiem?

Atbilde: atbildīgajam būvdarbu vadītājam saskaņā ar nolikuma 6.8.pantu jābūt pieredze iepriekšējo 5 (piecu) (t.i.,2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.) gadu laikā un  līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē kā būvdarbu vadītājam, kur būvdarbu laikā veikti:

  • ūdensapgādes, kanalizācijas un siltum tīklu izbūves  būvdarbi;
  • elektroapgādes un vājstrāvas tīklu izbūves darbi;
  • ventilācijas ierīkošanas un ugunsdrošības sistēmu ierīkošanas darbi.
 

Pretendenta rīcībā ir arī šādi sertificēti speciālisti:

  • sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
  • sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu  būvdarbu vadīšanā;
  • sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvdarbu vadīšanā;
  • darba aizsardzības speciālists.

 

Tas neizslēdz iespēju, ka vienai personai ir vairāki sertifikāti.